Home

Herken dementie test

Geheugentest Alzheimer Nederlan

Dementie Test Doe de online geheugentest

 1. Symptomen van dementie herkennen. De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos
 2. Filmpjes: herken dementie Alzheimer Nederland heeft tien korte filmpjes gemaakt waarin de signalen van dementie worden uitgebeeld. Samen vormen de filmpjes een test om erachter te komen of iemand in je omgeving dementie heeft
 3. uten! Herken dementie! Doe de gratis training. E-mailadres. i. Na het invullen van je gegevens, ontvang je een welkomstmail. We vragen je nooit om een donatie en sturen geen ongevraagde mails

Symptomen dementie. Hoe weet je nu of er echt iets aan de hand is en of je je zorgen moet maken? De tien symptomen van dementie helpen je om beginnende dementie te herkennen 12 Vergeten welke straat je moet inslaan als je een route kiest die je goed kent, maar zelden gebruikt. 13 In een supermarkt niet kunnen vinden wat je zoekt, terwijl het er wel is. 14 Je plotseling afvragen of je een woord op de juiste manier gebruikt. 15 Moeite hebben met beslissingen nemen Deze test wordt gebruikt bij een vermoeden van geheugenproblemen of dementie. Voor mensen die onvoldoende Nederlands spreken, moeite hebben met lezen of een andere culturele achtergrond hebben is er de cross-culturele Dementiescreening (CCD) test. De CCD kan worden afgenomen zonder dat de arts de taal van je naaste spreekt Desalniettemin kan vergeetachtigheid wel een signaal zijn van beginnende dementie. Het geheugenverlies gaat dan verder dan gebruikelijke vergeetachtigheid. Het belangrijk om vergeetachtigheid te testen als de volgende situaties je bekend voorkomen: Jij of een naaste heeft de krant gelezen maar weet eigenlijk niet meer wat er ook weer in stond

Doe de geheugentest (voor een ander) - Dementi

Het gaat meestal om een geleidelijke achteruitgang, waarbij steeds meer gedragsveranderingen gaan opvallen. Over het algemeen zie je dit terug in achteruitgang van het geheugen en veranderingen in gedrag en stemming. 1. Achteruitgang van het geheugen. Vergeetachtigheid is één van de meest opvallende kenmerken Welke signalen van dementie herken jij? If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations Herken dementie! Doe de. gratis. training. In maximaal 15 minuten leer je dementie herkennen en er goed mee omgaan. Na het invullen van je gegevens start de training direct. Na afloop ontvang je eenmalig een mail met aanvullende tips en inspiratie Info over herken dementie. Resultaten van 8 zoekmachines Binnen een minuut kun je een wetenschappelijk bewezen test doen die al tientallen jaren wordt gebruikt om vroege signalen van cognitieve beperkingen op te sporen. Het gaat om de kloktest en hij gaat zo. - Pak een stuk papier en een pen of potlood. - Teken een ronde klok. Eerst een cirkel, dan de twaalf uurcijfers

Dit is een uitleganimatie over de 10 signalen van dementie, gebaseerd op de informatie van Alzheimer Nederland. Een vrijwillige bijdrage voor de ontwikkeling.. Info over hoe herken je dementie. Resultaten van 8 zoekmachines Peter vertelt hoe hij erachter kwam dat zijn vrouw aan dementie leed testen Test geheugenproblemen. ze kunnen de eerste tekenen zijn van dementie of Alzheimer. Een snelle diagnose en het vroeg opstarten van een aangepaste begeleiding kunnen de periode van autonomie verlengen. Kan recent gehoorde verhalen of mededelingen niet meer navertellen

Wat is een MMSE test - Dementie

Binnen een jaar komt er een bloedtest op de markt waarmee in een vroege fase kan worden aangetoond of iemand de hersenziekte alzheimer heeft. Dus ook als daar nog helemaal geen symptonen voor zijn Dementie kan het gedrag en het karakter aantasten. Mensen met dementie vertonen onverwachte stemmingswisselingen. Ze zijn plotseling achterdochtig, boos of verdrietig. Of doen ongeremd dingen die ze anders nooit deden. Onrust Een van de symptomen van dementie is onrust

De Visual Association Test (VAT) is een korte associatietest die toegevoegde waarde kan hebben bij de vroege signalering van dementie. Bij mensen met een kleine daling in de MMSE-score in 2 jaar kan de VAT helpen om onderscheid te maken tussen patiënten met en zonder een verhoogd risico op dementie in de komende jaren Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes, de bekendste is de ziekte van Alzheimer. De bekendste symptomen zijn geheugenverlies en veranderend gedrag. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie Dementie.nl is een platform van Alzheimer Nederland vol informatie, hulp, tips en verhalen. Voor iedereen die te maken heeft met dementie

Dementie test - DementieTes

 1. Online test SignaLeren met filmpjes en vragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie. De test is gemaakt door Alzheimer Nederland. Familie, mantelzorgers, mensen met (mogelijke) dementie en zorgverleners kunnen de test gebruiken om dementie te herkennen en bespreekbaar te maken
 2. Dementie is een globale achteruitgang van het cognitieve functioneren, waarbij ook vaak persoonlijkheidsveranderingen optreden, zodat werk, sociale activiteiten of relaties met anderen verstoord raken. Een dementiesyndroom kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden,1 die ten dele bepalend zijn voor het verloop van het klinische beeld
 3. Test om hersenletsel te herkennen. Checklist en signaleringslijsten (ook downloads om uit te printen) Neuropsychologische tests uitgelegd

De screening kan het beste uitgevoerd worden in een vertrouwde omgeving van de cliënt. In de thuissituatie kan de huisarts of specialist ouderengeneeskunde dit doen. Ook een praktijkondersteuner van de huisarts kan testen afnemen. Nader onderzoek. Soms heeft de huisarts twijfels of denkt hij dat er uitgebreider onderzoek nodig is 14. U plotseling afvragen of u een woord op de juiste manier gebruikt. nooit zeer vaak. 15. Moeite hebben met het nemen van een beslissing. nooit zeer vaa Dementiezorg voor Elkaar heeft een inventarisatie gedaan van informatiemateriaal over dementie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden. In kaart is ook gebracht waaraan dat materiaal moet voldoen en hoe zorgprofessionals en casemanagers laaggeletterdheid kunnen herkennen en daar goed op kunnen inspelen

Herkennen en symptomen Alzheimer Nederlan

Hoe test of herken je dementie bij ouderen? Mensen met dementie worden initiatieflozer, trager en hebben geen overzicht meer. Ze trekken zich steeds meer terug in hun eigen wereld. Naast de bekende vergeetachtigheid, zijn dit ook kenmerken van dementie bij ouderen Kennisquiz: een delier herkennen. Test je kennis over het herkennen van een delier met deze acht vragen. 1. Delier komt van het Latijnse woord delirium en betekent letterlijk. A. Verwarring. B. Ontsporing. C. Disbalans. 2. Delier is een psycho-organische stoornis Indien dementie bij een patiënt in de eerste fase wordt ontdekt kan men nog voldoende hulpmiddelen en andere technieken gebruiken om het verloop van het dementieproces te vertragen. U kunt bij ons een dementie test doen met behulp van een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgers van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in.

Hoe help en herken je iemand met dementie? Veel dementiepatiënten wonen nog thuis. We komen ze dan ook tegen in de winkel, op straat of ergens op weg naartoe. Uit onderzoek van Samen dementievriendelijk blijkt dat negen van de tien mensen niet goed weten hoe ze iemand met dementie kunnen herkennen en/of helpen We vinden het wel heel belangrijk om samen te praten over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Om erkenning en herkenning bij elkaar te vinden. En om van elkaar te leren. Daarom organiseert KansPlus op 18 maart 2021 een digitaal congres voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking

Hoe herken ik dementie? - Kennisplein Zorg voor Bete

Zo kan je over heel Vlaanderen ook terecht in de praatcafés dementie voor meer informatie en een informele babbel. In de kalender kan je het volledige overzicht vinden van de praatcafés. Verder organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen ook Familiegroepen waar mensen via lotgenotencontact steun en verhaal kunnen vinden bij elkaar Vilans introduceert serious game voor mantelzorgers dementie. Onder auspiciën van Vilans is de informatieve game DemiZorg gelanceerd. Daarmee kunnen mantelzorgers van mensen met dementie veelvoorkomende zorgsituaties virtueel oefenen. In de serious game staan vier verschillende zorgsituaties: aankleden, douchen, eten en ergens naartoe gaan Heb jij het door als je iemand met dementie tegenkomt? Doe GOED! Herken de signalen in de gratis training 'GOED omgaan met dementie' http://bit.ly/2U3fQK Eerste verschijnselen van dementie: het niet-pluis gevoel De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per type van de aandoening. Meestal kaart de partner of een familielid het zogenaamde 'niet-pluisgevoel' aan. Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter Volg de e-training 'Pijn herkennen bij dementie met de PAIC15'! Meer informatie: www.paic15.co

Dementievriendelijk Samen dementievriendelij

 1. Dementie kan honden ook angstig maken, zeker wanneer de dementie verder gevorderd is. Soms heeft een viervoeter dan baat bij kalmerende medicatie, maar ook hiervoor geldt dat je dit eerst met een arts moet overleggen zodat je dit veilig toe kunt passen
 2. Het proces kan wel vertraagd worden. Over dementie en de behandeling ervan is over het algemeen nog weinig bekend. Wel is aangetoond dat sommige medicijnen, diëten en supplementen effect kunnen hebben en helpen het proces te vertragen. Medicijnen. Er zijn enkele medicijnen op de markt die gebruikt worden voor de behandeling van dementie
 3. Dementie op jonge leeftijd: hoe herken je het en wat dan? Deze korte animatiefilm toont 10 signalen om jong dementie te herkennen. En wat je vervolgens als p..
 4. gswisselinge
 5. Nieuwe bloedtest kan verschillende soorten dementie onderscheiden Datum: 4 maart 2020 Het tau eiwit, dat een belangrijke rol speelt bij de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, is gemiddeld 3,5 keer hoger in bloed bij mensen met de ziekte van Alzheimer dan bij gezonde mensen

De tien symptomen van dementie Dementi

Bij mensen met dementie komt depressief gedrag en somberheid regelmatig voor. Zo'n 40 tot 50 procent van de mensen met dementie vertoont wel eens depressief gedrag (bron: Verenso 2018).Pas als het depressieve gedrag voor het grootste deel van de dag aanwezig is voor een periode van minimaal twee weken spreken we van een depressieve stoornis Dit is een normale situatie voor oudere mensen. Als u wilt, kan de huisarts de testen op een later moment nog eens doen. Bijvoorbeeld als uw klachten erger worden. Wel dementie. De onderzoeken van de huisarts laten zien dat u dementie heeft. Dit kan moeilijk zijn voor u. De huisarts bespreekt met u en uw naasten hoe u hiermee kunt omgaan

Video: Alzheimer test Alzheimer Nederlan

Claassen: 'Vooral een slechte nachtrust kan een breekpunt zijn, maar ook 24 uur per dag alert zijn, kost veel energie. Zorg ervoor dat je op de been blijft: neem regelmatig een dag rust. Een casemanager dementie kan meestal goed inschatten wanneer er meer hulp nodig is. ' Als vrijwilliger kan je ook te maken krijgen met bewoners, bezoekers of deelnemers met dementie. Daarom wil Facet Vrijwilligerssteunpunt met de online training 'Herken dementie' voor vrijwilligers op donderdag 24 juni 2021 van 15.00 tot 16.30 uur de kennis over dementie en de vaardigheden in de omgang met mensen met dementie vergroten

10 symptomen van dementie : herken ze op tijd! - Nadia's

 1. Ruim 280.000 mensen hebben - net als Hans - dementie. Veel mensen zien wel dat er met iemand iets aan de hand is, maar weten niet wat te doen. Herken jij..
 2. Aan deze zes problemen herken je dementie. 1. Problemen met het geheugen. Nieuwe informatie of wat gisteren gebeurd is vergeten. Kennis van vroeger verdwijnt. Familieleden en kennissen niet herkennen. In de loop der jaren gaat je geheugen achteruit. Je wordt wat vergeetachtiger dan je vroeger was
 3. Herken jij de signalen van dementie? Test jezelf hieronder. Binnenkort volgt hier meer informatie over dementie
 4. Indien de dementie al voor het vijfenzestigste levensjaar ontstaan is de kans dat erfelijkheid een rol speelt groter. Bij enkele families in Nederland is er sprake van een vorm van erfelijke dementie. Een afwijkend gen kan dementie veroorzaken. Vaak krijgen dragers van dit gen al op jonge leeftijd dementie. Vaak al voor hun vijftigste levensjaar

Zelftest: Ben ik vergeetachtig? - Test jezelf

Het testen van visuele agnosie in de klinische praktijk Als een patiënt niet meer in staat is om voorwerpen te benoemen, kan dit twee oorzaken hebben. De eerste mogelijkheid is dat de patiënt schade heeft opgelopen in het taalgerelateerde gebied, waardoor hij voorwerpen wel kan herkennen, maar niet meer weet hoe zij genoemd worden tijd. Men zal een MMSE- test afnemen (mini-mental state examination), dit is een onderzoek dat kijkt of je de klok kunt lezen, zinnen kunt formuleren, dingen kunt onthouden Het ziekteproces of ziekteverloop Het verloop van dementie kan sterk verschillen van persoon tot persoon en per type ziektebeeld. De dementie kan met opstoten verlopen o Corona lijkt dementie te bespoedigen. Er zijn sterke aanwijzingen dat oudere patiënten met Corona sneller dementie krijgen. Twee studies, eentje in Argentinië en eentje in Griekenland, tonen dat.

PAIC 15 - Herken pijn bij dementie. Stap 1 van 13. Bekijk deze vide Kloktekentest. Er bestaan verschillende versies van de kloktekentest, elk met een specifiek scoringssysteem. Hieronder wordt de test beschreven zoals weergegeven in de NHG standaard 'Dementie', gezien deze het best toepasbaar lijkt in de huisartsenpraktijk. Deze test heeft als doel om een cognitief deficit op te sporen De Visual Association Test (VAT), een korte associatietest van zes plaatjes, kan een toegevoegde waarde hebben bij het onderscheiden van onschuldige geheugenklachten en beginnende dementie. 9 Deze test heeft immers een hoge sensitiviteit voor het detecteren van vroege symptomen van dementie. 10 Bovendien is de VAT ook geschikt voor gebruik bij laagopgeleiden en laaggeletterden, in.

Voor een toekomst zonder dementie | Alzheimer Nederland

SignaLeren: online test voor herkennen dementie. Doe de test: 'SignaLeren' is een online test met filmpjes en vragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie. lees mee De tests bestaan uit korte opdrachten gericht op aandacht, geheugen, oriëntatie, taal en praxis en duren niet langer dan vijf tot tien minuten. Een CS kan betrouwbaar worden afgenomen door een niet-psycholoog. De wereldwijd bekendste CS is de Mini-Mental State Examination of MMSE (Folstein, 1975; zie ook Kok, 2002)

Kun je dementie opsporen met een zelftest? · Gezondheid en

 1. Kennisquiz: dementie herkennen bij migranten. Test je kennis over dementie herkennen bij migranten met een niet-westerse achtergrond met deze acht vragen. 1. Waardoor hebben migranten een hogere kans op dementie? A Ze hebben vaker hypertensie, diabetes en overgewicht. B Ze hebben vaker hypertensie, diabetes en overgewicht, en zijn lager opgeleid
 2. Kennisquiz: de fases van dementie. Test je kennis over de fases van dementie met deze acht vragen. 1 Bij validatie gaat het onder andere om ruimte maken voor iemand zijn/haar gevoelens. A Dat is waar. B Dat is niet waar. 2 Wat moet je volgens Naomi Feil eerst doen als iemand iets kwijt is? A Overleggen met een collega. B Zoeken naar het voorwerp
 3. Doel van de test. De Seven Minute Screen detecteert snel cognitieve stoornissen bij dementie. Het instrument is geschikt voor het opsporen van Alzheimer dementie en andere veel voorkomende vormen van dementie, zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie en dementie met Lewy bodies
 4. Korsakov - Korsakov symptomen - Korsakov test - Dementie - Behandeling. Er is geen specifieke test die het syndroom van Korsakov kan bevestigen of juist uitsluiten. De diagnose wordt gesteld op basis van de inschatting van de arts. De arts zal de symptomen die horen bij Korsakov afgaan en inschatten in welke mate deze aanwezig zijn bij.
 5. Mijn dementerende moeder weigert hulp. Mijn moeder van in de 80 vertoont allerlei verschijnselen van dementie. Ze wil er echter niets van weten: ze aanvaardt geen hulp (behalve van een volgens ons niet te vertrouwen hulp in de huishouding - er verdwijnt geld), ze wil geen medisch onderzoek (ze weigert een geheugentest van de huisarts), enzovoort
 6. Hoe bij dementie inspelen op (nachtelijke) onrust. Om in te spelen op (nachtelijke) onrust, is het belangrijk om je te richten op de persoonlijke belevingswereld van de persoon met dementie. Bedenk en bekijk goed waar iemand de rust in kan vinden met een goede verhouding prikkels

Bloedtest kan Alzheimer in vroeg stadium detecteren schreef NU.nl in 2016. Alzheimer veel sneller opgespoord met nieuwe bloedtest kopte NOS twee jaar later. Deze test bewijst of je binnen 20 jaar alzheimer krijgt stelde De Telegraaf een jaar terug. Maar het principe van veel van deze tests is zoals hierboven beschreven Dat kan vervolgens aanleiding zijn voor onderzoek met de uitgebreidere tests, zoals de Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) met 67 vragen en de Minimal Mental State Evaluation (MMSE) die uit 19 vragen bestaat. Huisarts. Deze tests kosten uiteraard meer tijd en dat is niet zo handig voor een huisarts, met tien minuten beschikbaar per patiënt De geheugenstoornis kan zich ook uiten in problemen met spreken (afasie) of het niet meer herkennen van personen, locaties of voorwerpen (agnosie). De symptomen worden met de tijd erger. Hierdoor kan het steeds lastiger worden om zelfstandig te functioneren. Er zijn veel verschillende soorten dementie en bij ieder persoon verschillen de symptomen

Dementievriendelijke buurtbemiddelaars | Samen

Voor mensen met dementie zijn nieuwe dingen al snel verwarrend. Een ander belangrijk punt ligt misschien minder binnen uw macht: geen onnodige wisselingen in personeel. Voor cliënten zijn vertrouwde, bekende gezichten heel belangrijk. 6. Stel je flexibel op en beweeg mee. De werkelijkheid kan voor iemand met dementie heel anders zijn Hij kan zich bijvoorbeeld gaan uitkleden in gezelschap of hij is bang van de televisie, omdat hij de beelden voor echt waarneemt. Meestal heeft dat verminderde oordeelsvermogen ook tot gevolg dat de persoon met dementie zelf niet inziet dat hij ziek is. Naast de cognitieve veranderingen kan ook de persoonlijkheid veranderen Een eenvoudige, met de hand geschreven test die 10 tot 15 minuten in beslag neemt, is ontworpen als een snelle screeningstool voor dementie die in vrijwel elke omgeving kan worden gebruikt. Resultaten van een pen-en-papiertest kunnen oudere volwassenen wijzen op een behoefte om te worden beoordeeld op dementie, volgens een nieuwe studie Vertraging van bewegingen en een gebrek aan spontane bewegingen. Verlies van houdingreflexen, wat leidt tot een slechter evenwicht (balans), waardoor het valrisico verhoogd. Moeite met fijne bewegingen zoals schrijven. Klachten van parkinsonisme treden niet op in een bepaalde volgorde en kunnen per persoon verschillen

Déze test vertelt het je in een paar minuten - Holistik. 10) Ik ben nogal gevoelig voor pijn. 11) Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne. 12) Ik bespeur bij mijzelf de behoefte om mij op drukke dagen terug te trekken in bed, in een donkere kamer of een andere plek waar het stil is en ik alleen kan zijn Aangezien deze overlappen met de problemen die bij beginnende dementiesyndromen een rol spelen, kan men denken dat dergelijke patiënten last van dementie hebben.11 Of deze patiënten beleven hun lichamelijke klachten anders, waardoor ze verwezen worden voor somatische diagnostiek

Open maaltijden - Het Venster NunspeetHet Venster Nunspeet

Congres (H)erken jij dementie? 18 maart 2021. Op 18 maart 2021 heeft KansPlus het digitale congres (H)erken jij dementie? georganiseerd. Dit was een digitaal congres voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Het ging onder andere over het begrijpen van signalen, het samen werken aan passende ondersteuning en over het (h)erkennen. Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap 11 Veel voorkomende vormen van dementie en hun oorzaken 2,3,4 Dementie van het Alzheimertype ontstaat door eiwitophopingen tussen en in de zenuwcellen. Kenmerkend is de sluipende achteruitgang door de geleidelijke aantasting op meerdere plaatste Naast deze tests kan een MRI het specifieke gebied identificeren waar de beroerte heeft plaatsgevonden. Bij dementie van Alzheimer zijn er vergelijkbare cognitieve tests die worden gebruikt om de hersenfunctie te evalueren, maar de diagnose Alzheimer wordt gesteld nadat andere oorzaken zijn uitgesloten Dementie is anno 2021 (nog) niet te genezen. Het beste resultaat dat op dit ogenblik kan worden bereikt bij een deel van de dementiepatiënten, is een tijdelijke stilstand of vertraging in de ontwikkeling van het ziekteproces door het gebruik van medicatie. Leefstijlmaatregelen zoals gezonde voeding en actief blijven, zijn ook zinvol bij dementie

Koud en warm buffet 11 november 2015 - Het VensterGemeente Altena: NieuwsberichtenVrijwilligers - Het Venster NunspeetHet Venster NunspeetPersoneel - Het Venster NunspeetHet Venster Nunspeet

Parkinson dementie is meestal niet erfelijk, maar het kan wel vaker voorkomen in een familie. en een paar aanvullende tests om de ernst van de mogelijke dementie te bepalen. Aanvullend onderzoek. Als je neuroloog vermoedt dat je Parkinson dementie hebt, voert hij of zij ook een bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek uit Het kan zijn dat uw partner geen Alzheimer heeft. Het kan dementie zijn, waarbij andere aandoeningen aanvullende vergelijkbare symptomen geven als Alzheimer. Dit kan ook komen door vitaminetekorten, schildklierproblemen, depressiviteit, mengeling van medicamenten en alcoholgebruik Dementie herkennen Zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn. En de zorg die iemand met dementie nodig heeft verandert in de loop der tijd. Maak jij je ook zorgen over de vergeetachtigheid van een naaste? En vermoed je dat er méér aan de hand is? Misschien is onlangs bekend geworden dat een van je familieleden lijdt aan dementie Hun doel is om een behandeling te ontwikkelen die dementie bij mensen met de ziekte van Alzheimer kan voorkomen. In het project worden in heel Europa 4.000 50-plussers zonder dementie gevolgd over de tijd om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de ziekte Als je dementie hebt, gaan cellen in je hersenen steeds minder goed werken en sterven af. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Van de Nederlanders met dementie heeft 70 procent alzheimer. De ziekte begint meestal als je tussen de 70 en de 80 jaar bent, maar kan ook eerder beginnen