Home

Drank en Horecawet

Nieuwe Drank- en Horecawet (Alcoholwet)in 2021. Nieuwe drank- en horecawet bij akkoord Eerste kamer v.a. juli 2021! De Tweede Kamer heeft vanmiddag met algemene stemmen het voorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis aangenomen om de Drank- en Horecawet te wijzigen Wijzigingswet Drank- en Horecawet. [Regeling vervallen per 01-07-2021.] Geldend van 14-07-2010 t/m 30-06-202 In de Drank- en Horecawet staan regels voor het verkopen van alcoholhoudende drank (meer dan 0,5% alcohol). Deze regels zijn voor verkopers van alcoholhoudende dranken zoals Horeca en Slijters. Voor het verkopen van sterk alcoholhoudende drank is een drank- en horecavergunning of slijtersvergunning verplicht

wetten.nl - Regeling - Alcoholwet - BWBR000245

 1. De Drank- en Horecawet is bedoeld om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten gebeuren. De wet richt zich met name op de verkopers (verstrekkers) van alcohol in horeca (hotel, restaurant en café), sportkantines, slijterijen en winkels. Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet ligt bij de gemeente
 2. Op 1 juli wordt de Drank- en Horecawet aangepast naar Alcoholwet. De nieuwe naam geeft beter aan dat het in deze wet draait om het risicovolle product alcohol. Bovendien zien de regels niet alleen toe op alcoholverkoop in de horeca, maar ook op de verstrekking in bijvoorbeeld supermarkten, slijterijen, wijnwinkels en sportkantines. 2
 3. Deze handreiking biedt gemeenten ondersteuning bij en praktische informatie over handhaving van de Drank- en horecawet. De handreiking gaat met name in op twee elementen: handhaving van naleving van de leeftijdsgrens en handhaving in geval van dronkenschap. Bekijk de handreiking toezicht Drank- en horecawet
 4. der dan 15% alcohol, zoals bier en wijn (inclusief port en sherry, ook wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 15%) sterke drank met 15% alcohol of meer; Drank- en horecavergunnin
 5. De Drank- en Horecawet, voluit geheten Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is een Nederlandse wet van 7 oktober 1964, in werking getreden op 1 november 1967, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de.
 6. der problematisch alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van
 7. g van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de ad

Drank- en Horecawet Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz Drank- en horecawet wordt alcoholwet. De drank- en horecawet wordt gewijzigd en gaat alcoholwet heten. De verwachting is dat de wet op 1 juli van dit jaar in zal gaan. Voor buurt- en dorpshuizen en andere vrijwilligersorganisaties zijn een aantal veranderingen van belang. Zo wordt het doorgeven van alcohol door een volwassene aan een minderjarige.

Nieuwe Drank- en Horecawet (Alcoholwet)in 2021

 1. g van alco-holgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsme-de ter reductie van de ad
 2. g van het bepaalde in artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht; Mevrouw E. Kempeners, geboren op 7 oktober 1992 te Chêne-Bougeries (Zwitserland), beëdigd buitengewoon opsporingsambtenaar bij besluit van 9 oktober 2019 aktenummer 6059270
 3. Drank- en Horecawet - Wettelijke Kaders DHW. 21 januari 2020. BOAtrainer. Huidige status. Niet ingeschreven. Prijs. 49,95. Begin. Deze cursus is momenteel gesloten
 4. Drank- en Horecawet (DHW) De opleiding Drank- en Horecawet (DHW) is voor alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) die aangewezen worden als gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet en die de reguliere vergunningen gaan controleren. Aanmelding kunnen vanaf 5 personen tot max 16 personen per klas
 5. Wet- en regelgeving Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet gaat uit van een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken, met als doel problemen te voorkomen. De doelgroepen hierbij zijn met name jongeren en probleemdrinkers. De Drank- en Horecawet is in de eerste plaats gericht op de verstrekkers va

Scriptie Integrale Veiligheid Praktijkonderzoek Drank- en Horecawet Almere “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie. (HBO Raad, 2009). Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen staat dan ook. 2.3.1a.6 APV De Drank- en Horecawet verplicht de gemeente regels te stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende dranken ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Inperken prijsacties horeca 2.3.1a.7 APV De Drank- en Horecawet geeft de mogelijkheid om zogehete Drank- en Horecawet. In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd en is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet. De burgemeester kan gemeentelijk toezichthouders aanwijzen. Aan de toezichthouder worden eisen gesteld De Drank- en Horecawet is een formele wet die de verkoop van alcoholhoudende dranken reguleert. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Het belangrijkste element van de wetswijziging betreft de uitbreiding van de. De Drank- en Horecawet reguleert de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt.Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De burgemeester is daarin het bevoegd gezag voor de vergunningverlening, het toezicht op de naleving en de handhaving van de wet- en regelgeving

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet. 1.Inleiding. Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank en Horecawet in werking getreden. Deze wijziging betekent o.a. dat de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan geworden is, in plaats van het college van burgemeester en wethouders Drank- en Horecawet Heerhugowaard. Leeswijzer: - Op dit document is altijd het Besluit bestuurlijke boete Drank- en horecawet van toepassing. Eventuele wijzigingen van dit besluit dienen dan ook verwerkt te worden in dit document

wetten.nl - Regeling - Wijzigingswet Drank- en Horecawet ..

1. Naamsverandering: van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet Op 1 juli wordt de Drank- en Horecawet aangepast naar Alcoholwet. De nieuwe naam geeft beter aan dat het in deze wet draait om het risicovolle product alcohol. Bovendien zien de regels niet alleen toe op alcoholverkoop in de horeca, maar ook op de verstrekking in bijvoorbeel Alcoholwet: regels voor drank in de horeca. Als je onderneemt in de horeca en alcohol schenkt, moet je je aan bepaalde regels houden. Die regels zijn samengevat in de nieuwe Alcoholwet. Voorheen was de titel van die wet de Drank- en horecawet (DHN). Per 1 juli 2021 is deze naam dus gewijzigd en zijn er een aantal regels veranderd

Drank- en Horecawet » STIV

zwakalcoholhoudende drank en sterke drank. Jongeren die alcohol willen kopen, moeten een leeftijdsdocument tonen zoals een paspoort, een OV-studentenkaart of een rijbewijs. In de nieuwe Drank- en Horecawet is niet alleen degene die alcohol verstrekt aan jeugd onder de 18 jaar in overtreding Aanvraagformulier vergunning Drank- en horecawet, model A, commercieel Wanneer gebruikt u dit formulier? Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf (artikel 3 van de Drank- en horecawet) door natuurlijke personen en rechtspersonen

Modest Growth of Alcohol Sales is Predicted in HoReCa

Video: Wat staat er in de Drank- en Horecawet? - Jelline

Scriptie Integrale Veiligheid Praktijkonderzoek Drank- en Horecawet Almere “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie. (HBO Raad, 2009). Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen staat dan ook. Drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek

De Drank- en Horecawet is een Nederlandse wet van 7 oktober 1964, in werking getreden op 1 november 1967, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet. Wat verandert er? 01 juli 2021. Nieuws . Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking, als vervanger van de Drank- en Horecawet (DHW). Wat zijn de belangrijkste veranderingen? De Alcoholwet Inrichtingen. Besluit Eisen inrichtingen. Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337) - 16 november 2020, 16.30 - 23.00 uur Download Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337) (ongecorrigeerd stenogram

Op 1 juli aanstaande treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. De Alcoholwet vervangt de huidige Drank- en Horecawet. De inwerkingtreding van de Alcoholwet betekent niet alleen een naamswijziging van de wet, maar ook een toevoeging van een aantal nieuwe onderdelen aan de wet drank- en horecavergunning. Meester Advocaten is dé juridische specialist voor de horeca. Gevestigd in Amsterdam, maar we adviseren landelijk ruim 3.000 horecaklanten en voorzien de branche van relevante juridische kennis. De Drank- en Horecawet regelt, kort gezegd, dat een vergunning nodig is voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken.

Op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet (hierna: DHW) is het verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester een horecabedrijf uit te oefenen. Om in aanmerking te komen voor de drank- en horecavergunning, moet deze inrichting voldoen aan de bij algemene maatregel van bestuur in belang van de sociale hygiëne te stellen eisen (artikel 10 DHW) De gemeente controleert of bedrijven en inwoners zich houden aan de Drank- en Horecawet (DHW). Verkoopt een supermarkt, slijterij, horecabedrijf of ander verkooppunt alcohol aan een jongere van wie niet is vastgesteld dat hij 18 jaar of ouder is? Dan krijgt het bedrijf een waarschuwing. Bij nog een overtreding krijgt het bedrijf een boete

Regelgeving. In Nederland heeft de alcoholbranche met twee vormen van regelgeving te maken, namelijk wetgeving (Drank- en Horecawet en Mediawet) en zelfregulering (Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken). Lijst van Regelgeving artikelen Nieuws en video's over drank- en horecawet. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet, brief aan de VC voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer De voorgestelde wet kent in de huidige vorm nog te veel grijze gebieden en zelfs open eindjes. Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag T +31 (0)70 349 09 09. Postbus 9300 Jurisprudentie: Last onder dwangsom na overtreding artikel 20 lid 6 Drank- en Horecawet. De eiser in deze zaak (ECLI:NL:RBZWB:2020:1672) exploiteert een café. Door de politie is gerapporteerd dat eiser in een bepaalde mate van dronkenschap verkeerde terwijl hij werkzaam was in zijn café. Hij was onvast ter been, had bloeddoorlopen ogen, rook. Het Drank- en Horecawet Examen (algemene informatie) Het Examen Drank- en Horecawet - Boeterapport Begrippen en wettelijke basis Uitbreiden. Les inhoud 0% voltooid 0/4 stappen Wettelijke basis Boeterapport. Bestuursrecht. Belangrijke begrippen. Productherkenning. Het.

Innovium en Amsterdam geven unieke Branche gerichte HorecaNieuwe Drank- en Horecawet: geen alcohol onder de 18

De Drank- en Horecawet (DHW) is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Op basis van deze wet is het bijvoorbeeld verboden alcoholhou-dende drank te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Ook doorschenken aan personen onder invloed is verboden. Leeftijdsgrens 18 jaa Drank- en Horecawet. Deze wet heeft betrekking op het verkopen (schenken) van alcohol en allerlei zaken die hiermee verband houden (sponsoring, reclame). Doel: Stimuleren verantwoord alcoholgebruik. = bevat regels die erop gericht zijn om overmatige alcohol tegen te gaan; = bevat landelijk vastgestelde kaders voor het lokaal (gemeente) te. Winkels en dienstverleners (zoals de kapper) voor wie dat nu op grond van de Drank- en Horecawet niet is toegestaan, krijgen in het wetsvoorstel de mogelijkheid om alcohol te schenken of te verkopen. Op dit moment verbiedt de Drank- en Horecawet dat. Het doel van deze maatregel is het aantrekkelijker maken van winkelgebieden voor consumenten De Drank- en Horecawet, voluit geheten Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is een Nederlandse wet van 7 oktober 1964, in werking getreden op 1 november 1967, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan. Drank en Horecavergunning In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor horecabedrijven valt hierbij een onderscheid te maken tussen commercieel (café, restaurant, enzovoort.) en paracommercieel (sportvereniging, buurthuizen, enzovoort)

Een langlopende drank- en horecavergunning is niet altijd nodig. U kunt een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet aanvragen. Dat kan alleen voor het schenken van zwak-alcoholische drank zoals bier en wijn (maximaal 15% alcohol). Voor sterk-alcoholische dranken kunt u geen ontheffing aanvragen Kosten. aanvragen Drank- en Horecavergunning: € 843. bijschrijven leidinggevenden op drank- en horecawetvergunning: € 233 per aanvraag, het aantal leidinggevenden maakt niet uit. bijschrijven terras op drank- en horecawetvergunning: € 233. Er zijn geen kosten als het vertrek van een leidinggevende wordt doorgegeven drank en horecawet. Voorpagi­na Het feest is voorbij: korting op alcohol wordt per 1 juli aan banden gelegd. Nieuws & Achter­grond Jongerencampings inzet van strijd over risico's alcoholgebruik jeugd. Nieuws & Achter­gron Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-cul-turele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze ven Drank- en Horecawet, Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank-en Horecawet voor het uitoefenen van een horeca natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet

DRANK- en HORECAWET Author: Clarisse Bertels Created Date: 7/2/2019 9:53:33 AM. Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer Checklist Drank- en horecawet Met behulp van de onderstaande checklist kunt u bepalen of de Drank- en horecawet op uw vereniging van toepassing is en of aan alle vereisten wordt voldaan. Ja De organisatie is vergunningplichtig in het kader van de Drank- en horecawet. Ga naar vraag 2. 1. Alcoholverkoop Worden alcoholhoudende dranken Digitaal. Vul het aanvraagformulier ontheffing drank- en horecawet Model C in. Voeg daarna de documenten die u nodig heeft als bijlage toe. Stuur het geheel per e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.Gebruik daarbij als onderwerp 'Ontheffing Drank- en Horecawet'. Per post. U kunt de aanvraag ook per post indienen Model C Drank- en Horecawet De aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bevat ten minste de volgende elementen. . Aanvrager a. Naam en voornamen b. Straatnaam en huisnummer c. Postcode en plaatsnaam d. Telefoonnummer E-mail e. Geboortedatum f. Geboorteplaat

In het plan staan een aantal verbeterpunten en aanbevelingen voor een betere naleving van de Drank- en Horecawet door de horeca. Hierin worden meegenomen: vakbekwaamheid van een horecaondernemer, overleg met de horeca, het horecastappenplan, leeftijdsgrenzen, regulering van prijsacties, huisregels en een contactwijzer voor de horeca Drank-en Horecawet Ontheffing Artikel.35 Heinenoord. Ontheffing artikel 35 Alcoholwet op 18 juli 2021, 22 augustus 2021 en 19 september 2021 voor Zomermarkt Heinenoord, op het parkeerterrein van de Witte Markt aan Boonsweg 28 in Heinenoord. (verzonden 01-07-2021) Besluiten U gebruikt 'Aanvraagformulier Drank- en horecawet model B' en voor de leidinggevenden het formulier 'Bijlage bij model B' (1 voor elke leidinggevende). Voor een para commerciële rechtspersoon gelden extra regels. Na het intake gesprek vragen wij u binnen een afgesproken termijn de volgende stukken aan te leveren

DRANK- EN HORECAWET - Model A De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel Drank- en horecavergunning. Op grond van de Drank- en Horecawet moet u een drank- en horecavergunning aanvragen als: U een zaak wilt starten of overnemen. De in de vergunning vermelde 'persoon' of 'leidinggevende' wijzigt. De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt. Voordat een vergunning wordt verleend, controleert de gemeente of uw. DRANK- en HORECAWET Model B aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloz Drank- en Horecawet / Verantwoord alcoholgebruik. DRANK- EN HORECAWET. Nieuwsbriefnummer: BM 02/2014. Beers, januari 2014 . Beste leden, Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad van Cuijk een wetsvoorstel aangenomen, waardoor de opening- en schenktijden bij verenigingen aangepast gaan worden

Alcoholwet VN

Je verdiept je in alle facetten van deze wet waarna je examen kunt doen. De cursus bestaat uit drie modules, Drank- en Horecawet algemeen en boeterapport. Deze modules zijn verspreid over 20 dagdelen. Per dagdeel worden er drie uren lesgegeven. De cursus is vooral examengericht. Er wordt enige aandacht besteed aan de noodzaak van zogenoemde soft-skills, maar deze worden niet getraind Vak: Bestuursrecht 1 (JO-DU107-14) Oefenvragen voor het tentamen Bestuursrecht I, 201 4-2015. OPEN VRAGEN. GELEDE NORMSTELLING. 1. Als caféhouder Jansen ee n drank - en horecavergunning bij de gemeente wi l. aanvragen, is niet alle en de Drank- en Horecawet van toepassing. Ook onder De Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordering zijn hierin leidend. Wilt u informatie over de kosten van uw eventuele aanvraag, neem dan contact op met de gemeente Zundert. Ingeklapt. Wet Bibob Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogeheten Bibob-onderzoek gehouden Drank- en Horecawet, Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank-en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. Aan de burgemeeste

Evenement organiseren | Gemeente Ooststellingwerf

Alcohol verkopen Ondernemersplein - KV

Met dit Preventie- en Handhavingsplan geeft de gemeente Emmen invulling aan een belangrijke taak die zij in het kader van de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW) op basis van artikel 43a heeft. Hierbij is gebruik gemaakt van het landelijke model Preventie- en Handhavingsplan dat in opdrach Drank en horecabeleid. In november 2013 heeft de gemeente Wijdemeren de Drank- en horecaverordening 2014 vastgesteld. Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet van kracht. Deze wet is specifiek gericht op het beschermen van de gezondheid van jongeren en het terugdringen van overlast. Verstrekt u alcohol AANVRAAG VERGUNNING DRANK- EN HORECAWET MODEL A s.v.p. met zwarte inkt invullen Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf voor natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitzondering van een para. Een horeca-ondernemer in de zin van de Drank- en horecawet kan ontheffing aanvragen, alsmede personen die in het bezit zijn van een verklaring sociale hygiëne en die voldoen aan de eisen die aan leidinggevenden worden gesteld (art. 8 lid 2 en 4 Drank- en Horecawet) vierde lid, van de Drank- en Horecawet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model A. Aldus naar waarheid ingevuld op (datum) te (woonplaats) land (handtekening

Alcoholwet - Wikipedi

Drank- en Horecawet. 05-06-21, wijziging drank- en horecavergunning, Haarstraat 50, 7462AR, De Markies, 218019 (04-06-21) Toelichting. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om gepubliceerde stukken digitaal in te zien Webinar 'Actualiteiten Drank- en horecawet'. Datum: 18 mei 2021. Tijd: 14.00 - 15.30 uur. Locatie: Thuis, of op je werkplek. Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Via deze link kun je het webinar 'On demand' terugkijken

Scherpere regels voor alcoholgebruik gaan later inAlcohol en verkeer » STIVA

Wijziging Drank- en Horecawet (35

We mogen weer op vakantie en met het EK zaten in sommige landen de stadions alweer vol. Dit betekent dat er weer vraag is naar vergunningverleners die zorgen dat de evenementen, drank- en horeca, kansspelen en exploitatievergunningen in de gemeenten op orde zijn.Nu er weer ruimte is voor versoepelingen komt er vanuit gemeenten direct de vraag naar Vergunningverleners APV, drank- en horecawet. Drank- en horecavergunning. U hebt een drank- en horecavergunning nodig wanneer u alcoholhoudende dranken (zwak en sterk) wilt verstrekken voor gebruik ter plaatse in een horecagelegenheid (zoals bv. een cafe, een restaurant, maar ook een sportkantine of een dorpshuis). U hebt ook een drank- en horecavergunning nodig als u sterkalcoholhoudende.

In slijterij in een supermarkt moet altijd leidinggevende