Home

Vrijstelling sociale bijdragen bijberoep Xerius

Je voorlopige sociale bijdragen die je nu betaalt als zelfstandige in hoofdberoep zijn gebaseerd op je netto belastbaar jaarinkomen van 2017. Dat bedroeg toen bijvoorbeeld € 35.000. Door de coronacrisis verwacht je dit jaar echter slechts een inkomen van € 20.000 2. Sociale bijdragen. Inderdaad, ook als zelfstandige in bijberoep betaal je sociale bijdragen. Deze dienen niet voor jouw sociale bescherming - die geniet jij immers via je werkgever - maar ter ondersteuning van zelfstandigen die het minder breed hebben Drie jaar terug verdiende je 35.000 euro, daarop berekent Xerius dit jaar je voorlopige bijdragen. Maar dit jaar is je inkomen gedaald tot 15.000 euro. Je kan je voorlopige bijdragen verlagen tot aan de drempel van 17.692,54 euro. Want je inkomen is lager dan deze drempel, maar hoger dan die van 14.042,57 euro Dat zit zo: Wanneer je onterecht in bijberoep aangesloten bent, bouw je geen sociale rechten op. Je hebt dan geen recht op een ziekte-uitkering, krijgt geen medische kosten terugbetaald en bouwt geen pensioen op. De overheid kan je aansluiting altijd controleren

Je sociale bijdragen tijdens de coronacrisis - Xeriu

Xerius is een doorgeefluik. Wij berekenen je sociale bijdragen en storten deze door aan de overheid - nog op de dag van jouw betaling. Om deze werking te verzekeren, rekenen alle sociale verzekeringsfondsen beheerskosten aan. Xerius hanteert daarbij het laagste tarief in de sector: slechts 3,05% 2. Je sociale bijdragen. Zoals bij iedere zelfstandige worden de bijdragen berekend op basis van je netto belastbaar jaarinkomen. Gewone zelfstandigen dienen daarvan 20,50% af te dragen. Voor jou - als zelfstandige met een rustpensioen of 65-plusser met een overlevingspensioen - geldt een lager tarief, zoals je ziet in de tabel hieronder Definitieve sociale bijdrage als zelfstandige in bijberoep. Van zodra de fiscus je definitieve netto belastbaar inkomen voor een bepaald jaar doorgeeft aan je sociaal verzekeringsfonds, wordt je definitieve sociale bijdrage berekend op basis hiervan: Netto belastbaar inkomen op jaarbasis. Sociale bijdragen op jaarbasis in %. Lager dan € 1.553,58 Artikel 37: Gelijkstelling met een bijberoep. Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot kan je in aanmerking komen voor een vrijstelling of vermindering van je sociale bijdragen. Deze uitzondering heet 'gelijkstelling met bijberoep' en biedt zowel voor- als nadelen. Vul onze gratis Starters GPS in Student-zelfstandigen. Gelijkgestelden met bijberoep (artikel 37) Als zelfstandige in bijberoep kom je nooit in aanmerking voor een vrijstelling van sociale bijdragen, tenzij je netto belastbaar jaarinkomen lager is dan 1.548,18 euro. In dat geval ben je volledig vrijgesteld

Zelfstandige in bijberoep worden - Hoe starten? - Xeriu

 1. stens zo hoog zijn als de
 2. Vrijstelling sociale bijdragen xerius HET MAGAZINE VAN DE ZELFSTANDIGEN Nr 12 april - mei 2017 RegSol, het register dat de faillissementen centraliseert p.10 Berekening van de sociale bijdragen Stel een vraag › Categorie: Hoofd- & Bijberoep › sociale bijdragen bijberoep 0 Stem omhoog Stem omlaag Onbekend vroeg 3 jaar geleden Ik kreeg net van mijn sociaa
 3. Coronavirus: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd. Deze maatregel werd nu ook voor de eerste twee kwartalen van 2021 in het leven geroepen ; www.xerius.be. Vrijstelling van sociale bijdragen
 4. Elke zelfstandige (zowel hoofdberoep, bijberoep, enz) die moeilijkheden ondervindt door de gevolgen van het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen

Aanvraag verminderde sociale bijdragen. gehuwden, weduw(e)n(aars), vastbenoemde leerkrachten 50-60% of. studenten ('artikel 37') Als gehuwde, weduw(e)n(aar) of student ('artikel 37'), kunt u een vermindering of een vrijstelling van uw. sociale bijdragen aanvragen (gelijkstelling met bijberoep) De sociale bijdragen voor 02/2020 -> moeten betaald zijn tegen 30/06/2021 Buitenbeentje of niet: in principe zal je ook een sociale zekerheidsbijdrage moeten betalen als zelfstandige in bijberoep. Wel is het zo dat er een vrijstelling van sociale bijdragen is voor zelfstandigen in bijberoep: zij moeten pas vanaf het bereiken van een drempelbedrag ook effectief een sociale bijdrage als zelfstandige betalen Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen. Opgelet! Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in bepaalde sectoren in crisis of door het coronavirus en die een vrijstelling van bijdragen online aanvroegen, melden dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van hun dossier Welkom bij Xerius. Xerius Account beschermt de toegang tot je persoonlijke informatie. Zo ben je gerust dat je gegevens veilig zijn

Aanvraagformulier: vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen. Aanvraagformulier vrijstelling sociale bijdragen (177.2 KB, 11 pagina's Zelfstandige in bijberoep: hoeveel sociale bijdragen en kosten? En hoe krijg je een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep? De commissie voor vrijstelling van bijdragen bestaat uit ambtenaren en beslist. De aanvraag van een verminderde voorlopige bijdrage moet je telkens in het jaar. Verwacht inkomen hoger dan de.

Tabel met overzicht van de inkomensdrempels - Xeriu

Sociale bijdragen – Dom NV

Vrijstelling sociale bijdragen Deze maatregel verlicht de financiële last voor de zelfstandige moeder. Voor één kwartaal word je vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen, terwijl je sociale rechten dezelfde blijven. Voorwaarde is wel dat je moederschapsrust als zelfstandige geniet. Sociaal VAP Dit jaar zijn er geen nieuwigheden in de berekening van de sociale bijdragen van zelfstandige ondernemers. Dankzij onze bijdragetabel kom je makkelijk te weten hoeveel jouw bijdragen kunnen bedragen in 2020. We herhalen kort de belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren: Het bijdragepercentage is gedaald van 22% tot 20,5% Het forfaitair bedrag en vrijstelling van sociale bijdragen Hebt u een netto belastbaar inkomen dat lager ligt dan €1.471,01, dan betaalt u het forfaitair bedrag van €79,59. Als zelfstandige in bijberoep, kunt u in dat geval een vrijstelling aanvragen Aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige . Artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen . Beantwoord verplicht elke vraag of rubriek. Deel 1 : Gegevens aanvrager

Kan je in bijberoep aangesloten blijven? - Xeriu

Vrijstelling sociale bijdragen. Federaal. Overbruggingsrecht . Federaal. Half overbruggingsrecht. xerius.be/corona Sociale bijdragen Q1 2020 + Q2 2020 betalen in 2021 is ook fiscaal aftrekbaar in 2021 en NIET in 2020. -Ik heb, doordat ik geen loon heb met de bvba, hierdoor van Xerius vrijstelling van de vennootschapsbelasting gekregen alsook vrijstelling van de sociale bijdragen gekregen, en kan hiervoor de nodige attesten voorleggen. Ik haal m.a.w. geen enkel loon of voordeel van alle aard uit mijn vennootschap Vrijstelling van sociale bijdragen. Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de te nemen acties voor deze 3 maatregelen per sociaal verzekeringsfonds: Xerius. Aanvraag vermindering: U kan dit aanvragen via deze link. U kan dus uw bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met uw uitkering tijdelijke werkloosheid

Sociale bijdragen voor zelfstandigen - Xeriu

Bijverdienen na pensioen als zelfstandige - Xeriu

sociaal statuut van de zelfstandigen (gehuwden, weduwnaars en weduwen kunnen zich in deze situatie bevinden). Bepaalde politieke mandatarissen kunnen eve-neens vragen te mogen bijdragen als bijberoep. Ook voor hen speelt het inkomstencriterium. Personen van wie de activiteit kan gelijkgesteld worden met een bijberoep Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2020 acerta.be Netto jaarinkomen Kwartaalbijdrage Hoofdberoep Voor de pensioenleeftijd 13 993,78 739,05 Na de pensioenleeftijd 3 096,37 163,53 Bijberoep en gelijkstelling bijberoep (art 37) Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens 1 548,17 0,00 Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens 1 548. WAT? Betalingsuitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen kan relatief gemakkelijk worden aangevraagd. In tweede instantie kan ook een kwijtschelding (vrijstelling) van sociale bijdragen worden gevraagd; hiervoor zijn de voorwaarden wel iets strenger. Voor de vier kwartalen van 2020, kan je betalingsuitstel aanvragen. Kreeg je in het vierde kwartaal van 2019 een regularisatiebericht Avixi werkt doorgedreven digitaal maar met een menselijk gezicht en in een begrijpelijke taal. Onze klanten kunnen zich dus focussen op wat voor hen belangrijk is: de opstart en de uitbouw van hun zaak Ben je zelfstandige in bijberoep, dan bedragen je sociale bijdragen minimaal €82,44, berekend op een jaarinkomen van €1.548,18. Ligt je jaarinkomen hoger, dan zullen je sociale bijdragen ook hoger uitvallen. De sociale bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep bedragen minimaal 745,15 euro, berekend op een jaarinkomen van 13.993,78 euro

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen. Overzicht drempels Xerius. Vrijstelling omwille van 'Tijdelijke financiële moeilijkheden' voor de sociale bijdragen van 1 ste en 2 de kwartaal 2020 Sociale bijdragen na stopzetting Je betaalt geen voorlopige bijdragen meer vanaf het kwartaal dat volgt op je officiële stopzetting. Wel ontvang je nog tot twee jaar na de stopzetting van je zelfstandige activiteit regularisaties of eindafrekeningen - op basis van je werkelijke inkomsten Jouw voorlopige sociale bijdragen van 2021 worden berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden, zijnde de inkomsten van 2018. Voor de berekening van de sociale bijdragen worden deze inkomsten geïndexeerd. In 2021 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 3,46668%

Vanaf 1 januari 2020 kunnen zelfstandigen de verhoging van sociale bijdragen niet langer fiscaal in mindering brengen als kost. De sociale bijdragen blijven wél fiscaal aftrekbaar. De regeling geldt voor alle verhogingen die de zelfstandige vanaf 2020 betaalt, ook al slaan deze op de sociale bijdragen van 2019 of eerder Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus) Laatst gewijzigd op 11 jan 2021 Wat houdt de maatregel in Zelfstandigen met moeilijkheden door het coronavirus kunnen bepaalde betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen vragen. Het corona-ouderschapsverlof is verlengd tot en met 30 september 2020

Op welke maatregelen rond sociale bijdragen kan je beroep

Uw bevalling is gepland voor maandag 23 januari. De 3 verplichte weken moederschapsrust komen overeen met de volgende periode: van maandag 16 tot en met zondag 22 januari (verplichte week vóór de voorziene bevallingsdatum) van maandag 23 januari tot en met zondag 5 februari (de 2 weken na uw bevalling). Het facultatieve deel telt 9 weken (of. Als u uw sociale bijdragen niet kunt betalen, kunt u een aanvraag doen om geheel of gedeeltelijk van de betaling van uw bijdragen vrijgesteld te worden. U kunt zo voor één of meerdere kwartalen vrijstelling van betaling van sociale bijdragen ((opent in nieuw venster)) krijgen Wie zijn sociale bijdragen voor zelfstandigen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen. Dit kan zowel voor de voorlopige bijdragen van 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020 als voor het bijdragesupplement nadat er een regularisatie van sociale bijdragen heeft plaatsgevonden Uw voorlopige sociale bijdragen van 2019 worden berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden, uit 2016 dus. Voor de berekening van de sociale bijdragen worden deze inkomsten geïndexeerd. In 2019 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 6,34 % sociaal statuut van de zelfstandigen (gehuwden, weduwnaars en weduwen kunnen zich in deze situatie bevinden). Studenten (jonger dan 25 jaar) en bepaalde poli-tieke mandatarissen kunnen eveneens vragen te mogen bijdragen als bijberoep. Ook voor hen speelt het inkomstencriterium. Personen van wie de activiteit kan gelijkgesteld worden met een.

Sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep Lianti

 1. Vrijstelling sociale bijdragen xerius HET MAGAZINE VAN DE ZELFSTANDIGEN Nr 12 april - mei 2017 RegSol, het register dat de faillissementen centraliseert p.10 Berekening van de sociale bijdragen Stel een vraag › Categorie: Hoofd- & Bijberoep › sociale bijdragen bijberoep 0 Stem omhoog Stem omlaag Onbekend vroeg 3 jaar geleden Ik kreeg net van mijn sociaal
 2. Als zelfstandige betaal je dan voorlopig sociale bijdragen in bijberoep, dus zeer lage bijdragen, in afwachting dat de belastingen je inkomen als zelfstandige officieel vaststellen Vanaf 2021 zijn de percentages van de Zvw als volgt: Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 7% (dit was 6,70% in 2020)
 3. istratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 120 - 1000 Brussel https://socialsecurity.belgium.be/ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid B. ONDERWORPENEN DIE EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP UITOEFENEN a) I Niets, men moet geen bijdragen betalen< 1.531,99 hetzelfde overzicht van de sociale bijdragen
 4. Je zal namelijk alleen sociale bijdragen betalen op het stukje winst boven de € 7.021,29. Je blijft dus genieten van de vrijstelling op elke euro winst tot en met € 7.021,29 per jaar. Belangrijk om te weten! Op de winst boven het grensbedrag betaal je 20,5% van je winst aan sociale bijdragen (+ de beheerskosten van je sociaal.
 5. g sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd als zelfstandige bent u aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. met uw sociale bijdragen: bouwt u rechten op zoals kinderbijslag draagt u bij tot uw gezondheidszorg draagt u bij tot uw pensioen zorgt u voor een uitkering bij faillissement, palliatief of zorgverlof. momenteel betaalt u sociale bijdragen berekend.
 6. Xerius sociale bijdragen online. Je voorlopige sociale bijdragen die je nu betaalt als zelfstandige in hoofdberoep zijn gebaseerd op je netto belastbaar jaarinkomen van 2017. Dat bedroeg toen bijvoorbeeld € 35.000. Door de coronacrisis verwacht je dit jaar echter slechts een inkomen van € 20.000 Sociale bijdragen.Al je rechten als zelfstandige opgesomd
 7. Neem rustig de tijd om deze brochure te lezen. En bewaar ze voor eventuele vragen die later nog kunnen komen. 3 3 Kort samengevat Tot en met 2014 betaalt een zelfstandige sociale bijdragen op zijn beroepsinkomen van drie jaar eerder. Dat is een definitieve bijdrage, die niet kan aangepast worden. Vanaf 2015 betaalt een zelfstandige nog altijd.

Artikel 37: Gelijkstelling met een bijberoep Lianti

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2019 acerta.be Netto jaarinkomen Kwartaalbijdrage Hoofdberoep Voor de pensioenleeftijd 13 847,39 731,33 Na de pensioenleeftijd 3 063,98 161,82 Bijberoep en gelijkstelling bijberoep (art 37) Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens 1 531,98 0,00 Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens 1 531. Het sociaal verzekeringsfonds moet bijdrageverhogingen aanrekenen in twee gevallen : 1° Zodra de sociale bijdragen niet (tijdig) zijn betaald. 2° Als blijkt dat je werkelijke inkomen (vastgesteld door de belastingen) toch hoger was dan het inkomen (berekend door je boekhouder) waarmee je een verlaagde voorlopige bijdrage kreeg

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, ) die getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen VAPZ-bijdragen zijn voor dit jaar WEL fiscaal aftrekbaar, ook al zijn de sociale bijdragen niet betaald door het gekende 'uitstel van betaling'. VAPZ-bijdragen zijn voor dit jaar NIET fiscaal aftrekbaar, wanneer de klant vrijstelling van sociale bijdragen heeft aangevraagd voor één van de kwartalen van 2020 of/en de regul van 2018 Deze rsz bijdragen worden gebruikt om enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen Vrijstelling van sociale bijdragen De zelfstandige in bijberoep waarvan het netto-inkomen voor het refertejaar onder de vrijstellingsdrempel, nl. 1.423,90. Acerta vrijstelling sociale bijdragen corona Steunmaatregelen voor zelfstandigen n . Als je tijdelijk zware financiële problemen ondervindt door de coronacrisis, dan kan je overwegen om een vrijstelling van je sociale bijdragen aan te vragen. Deze mogelijkheid bestaat voor zelfstandigen in hoofdberoep, student-zelfstandigen die evenveel betalen als een hoofdberoep en meewerkende echtgenoten.

Hoeveel sociale bijdragen betalen startende tandartsen?Terugbetaling van sociale bijdragen niet belastbaar voor

Maak daarom het beste gebruik van je sociale bijdragen, Dankzij onze samenwerking met de ondernemingsloketten kun je je met behulp van de app registreren als zelfstandige in bijberoep. inclusief het monitoren van je inkomsten tegen btw-vrijstelling. Kan ik mijn naamloze vennootschap. Touria Oulhadj - Xerius. Hallo Kevin, Een vennootschapsbijdrage moet jaarlijks betaald worden door elke vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet- verblijfhouders. Kleine vennootschappen met een balanstotaal minder dan 641.787,86 euro, betalen 347,50 euro, vennootschappen met een balanstotaal hoger dan bovenvermeld bedrag betalen 868,00 euro Betalingsuitstel sociale bijdragen Wat ? Uitstel betaling voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020 en voor regularisaties van sociale bijdragen die voor 31 maart 2020, 30 juni 2020 en/of 30/09/2020 dienden betaald te zijn.Een jaar uitstel van betaling. Dit betekent dat : de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 Betalingsuitstel sociale bijdragen Lees. Steunmaatregelen corona (18/03/2020) In navolging van onze mail van vorige zaterdag, sommen wij hieronder nog eens de huidige beschikbare maatregelen op, met telkens een link naar een pagina die u meer info geeft m.b.t. de voorwaarden en aanvraagprocedure. 1

Kan ik een vrijstelling krijgen voor mijn sociale bijdragen

U kunt uitstel, vermindering of zelfs vrijstelling krijgen voor de betaling van uw sociale bijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Vraag deze aan bij uw sociaal verzekeringsfonds (o.a. Xerius, Acerta, Lianthis,. ) , en toon aan dat uw inkomsten beduidend verminderen door de Covid-19-maatregelen Uw sociale bijdragen zijn een percentage van uw jaarlijks beroepsinkomen als zelfstandige. De tarieven zijn afhankelijk van uw beroepssituatie. Een zelfstandige in hoofdberoep moet altijd sociale bijdragen betalen. Een zelfstandige in bijberoep of een gepensioneerde moet geen sociale bijdragen betalen als zijn jaarinkomen beperkt is

Sociale bijdragen vierde kwartaal 2018

Gelijkstelling bijberoep: kom je in aanmerking

De zelfstandige in bijberoep krijgt een vermindering van de te betalen sociale bijdragen indien hij voor zijn bijberoep gedurende het refertejaar een netto-inkomen had dat hoger lag dan 1.423,89 EUR, maar lager dan 6.742,06 EUR Zefstandigen in hoofdberoep Voor zelfstandigen in hoofdberoep zal men de sociale bijdragen in eerste instantie dus berekenen op basis van het geïndexeerd inkomen van 2016 Vrijstelling sociale bijdragen tijdelijke financiële moeilijkheden Overbruggingsrecht - Aangesloten in bijberoep en bijdragen volgens hoofdberoep (minstens op een netto belastbaar jaarinkomen 2019 van 13.993,78 euro) Chmanai Alexandra - Xerius

Sociale bijdragen derde kwartaal 2016Nieuws | Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

VRIJSTELLING OMWILLE VAN CORONA VERLAGING SOCIALE BIJDRAGEN OUDERSCHAPSVERLOF STATUUT 4 Q in hoofdberoep + 4 kwartalen in hoofdberoep betaald de laatste 16 kwartalen Bijberoep en gepensioneerden die bijdragen betalen tussen 6.996,89 en 13.993,77 Iedereen Hoofdberoep MAXI Gepensioneerden Iedereen Hoofdberoep MAX Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020: NEEN Neen, het overbruggingsrecht kan niet worden toegekend aan zelfstandigen in bijberoep. Overbruggingsrecht: Onder voorwaarde Uitstel betalen sociale bijdragen. Bij Xerius Ondernemingsloket kan eenvoudig een ondernemingsnummer aangevraagd worden en wordt onmiddellijk je aansluiting als zelfstandige (in bijberoep) geregeld. Meestal zal je werken onder de vrijstellingsregeling bij de BTW-administratie. Aftrek toekomstige verliezen in aangifte inkomsten 2019 Verlagen / verhogen sociale bijdragen. VbKoen start 1/4/2017 zijn inkomen = 3000 euro. 3000 x 4 = 12000 : 3 = 4000 euro . minimum betalen en wachten op regularisatie OF vrijstelling aanvragen? Vb Koen start 1/10/2017 zijn inkomen = 2000 euro. 2000 x 4 = 8000 euro. Koen zal 20,5% aan bijdragen moeten betalen op 1351,87 euro (8000 - 6648,13 Vrijstelling sociale bijdragen. Federaal. Overbruggingsrecht . Federaal. Half overbruggingsrecht. Federaal . W. at? Sociale bijdragen Q1 2020 + Q2 2020 betalen in 2021 is ook fiscaal aftrekbaar in 2021 en NIET in 2020. Buys Debby - Xerius.

Overbruggingsrecht: JA, maar. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar) Vrijstelling van sociale bijdragen. www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U . Nadere informati

btw. Zelfstandigen in bijberoep die onderworpen zijn aan de btw-reglementering, moeten ook een btw-aangifte doen en btw-bijdragen betalen. Maar als uw inkomsten onder 25.000 euro blijven, dan kunt u een vrijstelling van btw-verplichtingen vragen. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen en ook geen btw aan te rekenen op uitgaande facturen Vrijstelling Een nieuw opgerichte Ook kan u voor het door de vennootschap aan u uitgekeerde loon als zelfstandige in bijberoep bepaalde gunstregelingen genieten. De nieuwe BV: Ja, ik dacht aan toestanden à la Xerius en Acerta. Die mannen zijn daar dag in en uit mee bezig Sociale bijdragen. Je zal ook nog sociale bijdragen moeten betalen op jouw omzet, verminderd met de beroeosten. In bepaalde gevallen gaat het hier wel om verminderde bijdragen. Meer info vind je bij Liantis sociaal verzekeringsfonds. Meer info over bijverdienen als gepensioneerde

Xerius sociale bijdragen tabel — tabel met overzicht van

 1. 5 Vrijstelling De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, opgericht bij de FOD Middenstand en Landbouw kan een vrijstelling van bijdragen verlenen indien de zelfstandige behoeftig is of in een toestand komt die de behoeftigheid benadert. De aanvraag daartoe moet per aangetekende brief of verzoekschrift gericht worden tot het sociaal verzekeringsfonds
 2. Je kan ook een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, Xerius: https: //www.xerius.be • Ondernemers in bijberoep vallen hier voorlopig niet onder
 3. gsnummer aanvragen, btw vrijstelling aanvragen, en vermelden dat inkomen onder de 1400€/jaar gaan blijven zodat je geen sociale bijdragen moet betalen. Je moet wel een attest van basiskennis bedrijfsbeheer hebben, of een diploma dat dit toelaat
 4. Tijdelijke vrijstelling sociale bijdragen (via overheid) voor de 2e eerste kwartalen van 2020, je kan wel beter eerst betalingsuitsel aanvragen en later de vrijstelling (binnen het jaar) Tijdelijke vrijstelling sociale bijdragen (via Xerius
 5. dering van de sociale bijdragen 3. Meer info 3.1. Veelgestelde vragen en hun antwoord vindt u op onze website . 3.2 voor zover ze voorlopige bijdragen verschuldigd zijn of zelfstandigen in bijberoep die
 6. dering van de sociale bijdragen, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L'Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas - deze laatste is een overheidsinstantie)
 7. Sociale bijdragen dienen om uw sociale rechten (zoals pensioen en uitkering bij ziekte) op te bouwen. Iedere zelfstandige betaalt elk kwartaal een sociale bijdrage. Elke zelfstandige (zowel in hoofd- als in bijberoep) is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
Gentrepreneur Day #1 - infosessie starten met ondernemen

Vrijstelling sociale bijdragen Xerius — info@xeriu

Indien u en uw vrouw bijgevolg beide kunnen aansluiten in bijberoep en beide een inkomen willen toegekend krijgen als zelfstandige, kunnen wij u best aanraden om elke een eigen éénmanszaak op te richten. Indien u een éénmanszaak opricht en u kan aansluiten in bijberoep, kan u eventueel voorlopige vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen Als de freelancer een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen krijgt (maakt niet uit of hij nu wel of geen uitkering overbruggingsrecht heeft ontvangen), dan tellen de periodes van vrijstelling niet mee voor zijn pensioen. Hij kan de periodes van vrijstelling wel achteraf terugkopen, binnen de 5 jaar, als zijn zaken beter gaan Mijn Xerius-kantoor. Mijn boekhouder/accountant. (Optioneel) Motiveer bondig waarom u een vermindering vraagt. aanvraagformulier. Druk dit formulier af, voeg er de bewijsstukken aan toe en stuur het dossier naar je Xerius-kantoor. Xerius onderzoekt je aanvraag en stuurt je binnen de maand een beslissing Uitstel van betaling sociale bijdragen. Je kan een jaar uitstel van betaling bekomen van je sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er als je getroffen wordt door de gevolgen van de COVID-19-crisis, ongeacht of je in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werkt

Wat houdt u over als u werkt als gepensioneerde? - Recht

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Philippe Selvais - Xerius. Beste, Zolang u nog minstens halftijds als bediende werkt, blijft u in zelfstandige in bijberoep. Uw sociale bijdragen zullen berekend worden op uw netto belastbare jaarinkomen als zelfstandige. Als dit inkomen lager is dan 1.423,90 euro, dan kan u zelfs een vrijstelling van uw sociale bijdragen aanvragen Digitaal loket. Meld je aan met uw eID of token. Veilig en snel. Aanmelden met itsme® Problemen met aanloggen

Ik ben zelfstandige in bijberoep vanaf 05/2011. In 2011 had ik maar 1305 euro winst. In 2012 had ik 8800 euro winst. Onlangs ontving ik regularisatie brief van sociaal secretariaat dat ik moet 440 € sociale bijdrage betalen voor 4 trimesters van 2012, wat normaal is, maar voor 3 trimesters van 2011 vragen ze ook om bijdragen van 440 te betalen, want ik was niet actief als zelfstandige. Vrijstelling Sociale Bijdragen JA NEEN Wegens tijdelijke financiële moeilijkheden SOC. KAS A.B.E.S. bv Wij kunnen voor jullie samen met specifieke redenen door jullie aangebracht hiervoor een brief sturen naar RIC (bevoegde instantie) Email naar sociale kas (Acerta, Incozina, Liantis, Partena, Xerius De algemene richtlijn blijft dezelfde: u betaalt 20,5 procent van het netto belastbaar inkomen als zelfstandige aan sociale bijdragen. Maar het minimum ligt met 82,05 euro veel lager dan de 741,63 euro die u als zelfstandige in hoofdberoep neertelt. U kunt een vrijstelling van bijdrage aanvragen als u geen of een erg laag inkomen in bijberoep hebt Definitieve bijdragen Sociale bijdragen worden altijd berekend op het netto belastbaar jaarinkomen van het jaar zelf. Bijgevolg betalen zowel starters als gevestigde zelfstandigen eerst voorlopige bijdragen (zie hiernaast). Van zodra wij het werkelijk inkomen doorkrijgen van de FOD Financiën, ontvangt de zelfstandige een definitieve afrekening

 • Uitnodiging maken verjaardag 50 jaar gratis.
 • Bewegwijzerde wandelroutes Waimes.
 • Comics shop online.
 • Auto Titanic.
 • Sleepdakkapel.
 • Funda Kaatsheuvel Verkocht.
 • SOCOM PS4.
 • Flash Drive iPhone gebruiksaanwijzing.
 • Marokkaanse Jurken voor Kind.
 • 2K blanke lak Motip.
 • BePureHome Rodeo Classic.
 • Kruisbestuiving synoniem.
 • Lamborghini Zentorno.
 • Mollen vangen met bommetjes.
 • Artiteq Click Rail 4 meter.
 • Havenbedrijven Antwerpen.
 • Gelijkvloers appartement te koop Hasselt.
 • Huis verbouwen aannemer.
 • Dvd rw 8.5 gb.
 • Poelier Oostzaan.
 • Stamceltherapie haar.
 • Sectorindeling Belastingdienst 2021.
 • 12 volt TV 20 inch.
 • Hanzehogeschool Groningen Open Dag.
 • Metalen schapenkop.
 • Qigong Den Haag.
 • AFC Ajax.
 • CMA CGM vessel tracking.
 • Snorkelen met orka's Noorwegen.
 • Fysieke ontwikkeling.
 • Capfun Frankrijk Corona.
 • Huis met stallen voor paardenliefhebber.
 • CMA CGM vessel tracking.
 • Nachtdienst zorg ZZP.
 • Website wat is mijn sterfdatum.
 • Aurora music contact.
 • Havanezer pups te koop België.
 • TTO taxi betekenis.
 • 4 liter water per dag afvallen.
 • Buddy Vedder ouders.
 • Voetbalschool Amsterdam West.