Home

Gladde slang Drenthe

Zeldzame en onopvallende soort reptiel. Gladde Slangen komen in Nederland en Drenthe maar beperkt verspreid voor. Ze zijn alleen bekend uit grote aaneengesloten natuurgebieden, vooral gebieden met heide en de overgang naar bos. Ze prefereren geaccidenteerd terrein De gladde slang is een niet-giftige slang uit de familie toornslangachtigen en de onderfamilie Colubrinae. Het is een van de drie soorten slangen die ook voorkomt in Nederland en België, naast de adder en de ringslang. De belangrijkste onderscheidende kenmerken van de gladde slang zijn de vrij uniforme bruine tot grijsbruine kleur, de gladde schubben, de donkere vlekkenrijen op de rug en staart, de eivormige kop met een ietwat spatelvormige snuit, gele ogen en een ronde pupil. De. ZWARTEMEER - De gladde slang is terug in het natuurgebied Bargerveen bij Zwartemeer. Was het aantal slangen de afgelopen jaren op de vingers van één hand te tellen, dit jaar zijn er al ruim veertig.. Onlangs trof ik in Drenthe een expert op het gebied van slangen. Nadat we een tijdje hadden staan praten over de voorkomende slangen in het gebied wees hij mij op een gladde slang. Met de Nikon kon ik van een afstandje enkele foto's maken. Zoals beloofd houd ik de locatie geheim. In ons land kome

Gladde Slang - Encyclopedie Drenth

In Drenthe leven drie soorten slangen: adder, ringslang en gladde slang. Van deze drie is de gladde slang verreweg de zeldzaamste. Alleen uit enkele grote natuurgebieden zoals Fochteloërveen en Bargerveen is deze geheimzinnige slang regelmatig gemeld De gladde slang komt voor op de Veluwe, in Drenthe en in de Brabantse natuurgebieden zoals de Peel en de Kempen. Ze komen met name voor op stuwwallen, heidevelden en veengebieden. Ook laten ze zich geregeld zien in natuurgebied Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe

De gladde slang is de meest schuwe slang van ons land. Hij leidt een erg verborgen leven en hoewel hij overdag actief is, zul je hem niet vaak te zien krijgen. In ons land komt de gladde slang vooral voor op de Veluwe, in Drenthe en Friesland en op enkele plekken in Noord-Brabant, Limburg en Overijssel Door de hoge temperatuur trekken de slangen uit hun winterverblijven om op een zonnige plek op te warmen. Er komen drie slangen in Drenthe voor: de ringslang, gladde slang en de adder. Van Son was.. Waaronder de adder, ringslang en gladde slang. Als veel bijzondere soorten vlinders. Ook kun je hier een ree zien als je vroeg op pad gaat. Je vindt dit nationaal park in de driehoek Dwingeloo, Ruinen en Beilen De gladde slang (Coronella austriaca) heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Hij wordt nogal eens verward met de adder. Het verschil zit hem in de ronde pupil, de duidelijk slankere bouw, een hooguit wat vage zigzagtekening en een langere staart Dat is niet voor niets, in het Fochtelooerveen komen drie soorten slangen voor: de Gladde Slang, de Ringslang en de Adder. Ook zullen we een bezoek brengen aan het gebied Diependal. Dit vennengebied nabij het plaatsje Oranje is het bolwerk (5-10 paar) van de Roodhalsfuut in Nederland. Dag 2 Drents-Friese Wol

De eerste Russische rattenslangen zijn in Drenthe gevonden op het vliegveld Eelde. Hier lijkt hij ook voor het eerst ontsnapt te zijn want er zijn er ook wat gevonden in tuinen bij het vliegveld en bij de bloemenveiling in Eelde. In 2002 liet een inwoner van Eelde vier rattenslangen los wat een extra boost gaf aan de populatie Ringslang Reeuwijk Reeuwijkse plassen . Gladde slang Drenthe . Adder Drenthe De gladde slang wordt van de drie slangen het minst vaak gespot. Zij is erg zeldzaam en leidt een teruggetrokken bestaan. Ze wordt nog weleens verward met de adder, maar de gladde slang heeft in plaats van een zigzagstreep een donkere vlekkenrij op haar rug en staart in plaats van een zigzagstreep

De andere drie soorten zijn: de ringslang, de gladde slang en de gewone adder. Zij komen op vrij veel plaatsen voor in Nederland, waarvan het grootste aantal in de Veluwe en in Drenthe. De adder is een giftige slang, maar haast niet gevaarlijk voor mensen. Ze zullen vooral voor de mens vluchten Je kunt de gladde slang vinden op stuwwallen, heidevelden en veengebieden, voornamelijk op de Veluwe, in Drenthe en in de Brabantse natuurgebieden. Ze komen echter ook af en toe voor in Friesland of in Drenthe De gladde slang is voor het eerst waargenomen op een traject in Noord-Drenthe. Op het betreffende traject, waar sinds drie jaar intensief gemonitoord wordt in een geïsoleerd hoogveenrestant, werd de reptielenfauna bekend verondersteld. Van de drie inheemse slangen is de gladde slang, Coronella. Op meerdere plekken in de provincie nodigen boswachters ze daarom uit om zich hier te vestigen. In Nederland leven drie soorten slangen die alle drie in Drenthe voorkomen: de adder, de gladde slang en de ringslang. De ringslang is de grootste van het stel. Het is de enige slang die eieren legt

En ook de gladde slang en ringslang komen hier voor. Kenmerkend zijn ook de Drentse heideschapen, er grazen maar liefst twee kuddes in dit Nationale Park. Drents-Friese Wold: groot nationaal park op de grens met Friesland met maar liefst 6100 hectare. Het is sinds 2000 een nationaal park en bestaat uit bos, heide en stuifzanden Je beleeft de rust en stilte van Drenthe. Het programma houdt rekening met de weersomstandigheden (reptielen!) en is daarom flexibel. Afhankelijk van recente waarnemingen van de workshopleider ga je naar de beste plekken van het seizoen. Je maakt kans op ringslang, adder, gladde slang, hazelworm en levendbarende hagedis De gladde slang is een zeldzaam en vrij onzichtbaar reptiel. Er leven drie slangen in ons land: de adder, de ringslang en de gladde slang. De gladde slang leeft voornamelijk op de Veluwe, in Drenthe en in de zand-natuurgebieden in Noord-Brabant. Bioloog Domin Dalessi doet al jaren onderzoek naar de gladde slang en legt meer uit over zijn leefgebied

Gladde slang - Wikipedi

Waarnemingen van de Gladde slang in Drenthe in 1990-2008 vergeleken met 1970-1989 (links) en (rechts) de trend in de periode 1994-2008 (bronnen: WARD, RAVON en Natuurinformatie provincie Drenthe) De gladde slang komt voor op bijna zee-niveau in Noordwest-Europa tot op een hoogte van 2200 meter in Zuid-Europa en bijna 3000 meter in de Kaukasus. In grote delen van het verspreidingsgebied BW DE GLADDE SLANG e.indd 14 22-10-19 09:22 DE GLADDE SLANG 15 is het een algemeen voorkomende soort van droge, stenige en bergach - tige terreinen Naar aanleiding van vier provinciale soortbeschermingsplannen en een aantal lokale beheerplannen voor de gladde slang (Coronella austriaca),zijn de laatste tijd veel maatregelen uitgevoerd om leef-gebieden voor dit dier te verbeteren, te vergroten en te verbinden. Terecht, want de bedreigingen, zoals het ongeschikt raken van leefgebieden, te intensief be-heer,genetische erosie door te kleine en geïsoleerde populaties en natuurbranden, zijn nog steeds groot

Video: De gladde slang is terug - RTV Drenth

Gladde slang en fietspad Cartierheide - YouTube

De gladde slang, de minst bekende slang van Drenthe Een van de grootste vlinderimporteurs van Europa zit in Havelte: 'Een vlinder is net een krop sla: vandaag goed, morgen over de datum. Gladde slang (Coronella austriaca) (rode lijst NL. lokatie Veluwe, Gelderland, Nederland, Europa. KINA192155. soort Dobbelsteenslang (Natrix tesselata) lokatie Slovenië, Europa. KINA191516. soort Adder (Vipera berus) (rode lijst NL. lokatie Gasterse Duinen, Gasteren, Drenthe, Nederland, Europa. KINA166973. soort Esculaapslang (Zamenis. Kenschets. Het Bargerveen in het zuidoosten van Drenthe is een van de waardevolste hoogveengebieden van ons land. Het vormt het laatste restant van het ooit zeer uitgestrekte Boertangerveen en herbergt een aantal zeldzame planten en dieren, waaronder grote populaties van Adder, Gladde slang en Heikikker Kop van Drenthe. We wandelen hier in de Kop van Drenthe. In een wedstrijdje 'wat is het meest gevarieerde gebied van Nederland?' gooit deze streek hoge ogen. Je vindt er bos, hoogveen, natte en droge heide, natte graslanden, beken en moeras. Hier kronkelt de gladde slang nog door de beekdalen

Help de boswachter van het Bergherbos met het in kaart brengen van de gladde slang. Lees meer: https: Op Typisch.Drenthe vindt u alles over wat er te doen is in Drenthe. Ontspan, fiets of wandel in de prachtige natuur, bezoek de leukste steden, dorpen en musea Gladde slang was een dikke 8 jaar geleden de enigste soort die ik nog nooit had gezien van de 7 Nederlandse reptielensoorten. Kortom, het was hoog tijd om zelf de proef op de som te nemen, en mijn geluk te beproeven in het Fochteloërveen, een enorm hoogveengebied op de grens van Friesland en Drenthe, een uniek stukje natuur, waar één van de kerngebieden van de populatie gladde slang zich. TWIRRE 12,2001,3 89 DeGladdeslangin hetFochteloërveen HermanFeenstra SLANGEN InNederlandlevendriesoorten slangen: Adder, Ringslang en Gladdeslang, die alledrie in het Fochteloërveen voorko-men. De Gladdeslangheeft de meest bedreigde status in Nederland. Veel geschikt biotoop is verdwenenen de slang is op veel plaatsen verdwenen. Hoewel uitgestrekte leefgebieden voor. Niet veel later zie ik weer een Gladde Slang, dit keer een mooie adult. Gladde Slang, adult. Landelijk gezien is de Gladde Slang de zeldzaamste van 3 inheemse slangensoorten, in het Fochteloërveen zelf misschien wel de algemeenste, want we komen er nog een aantal tegen gedurende onze wandeltocht over het fietspad Gladde slang. (foto Erik Bloeming) Machogedrag Indien een of meer adders het zelfde spoor volgen en een vrouwtje treffen ontstaat er letterlijk een slangengevecht tussen de mannetjes om het paringsrecht met het vrouwtje. Wie het hoogst komt met zijn kop is uiteindelijk winnaar en heeft geluk in de liefde

Een gladde slang Schrijven met Lich

gladde slang in de mariapeel

In de Kop van Drenthe komt bijvoorbeeld de gladde slang nog voor. Boven de beken vliegen bijzondere libellen als de weidebeekjuffer en witsnuitlibellen. In de natte en voedselarme graslanden en heideterreinen zijn bijzondere planten als de beenbreek, klokjesgentiaan en breedbladige orchis te vinden In de Kop van Drenthe komt de gladde slang nog voor. Boven de beken vliegen bijzondere libellen als de weidebeekjuffer en witsnuitlibellen. In de natte en voedselarme graslanden en heideterreinen zijn bijzondere planten als de beenbreek, klokjesgentiaan en breedbladige orchis te vinden. Aan zoogdieren ook geen gebrek in dit gebied Beschrijving. De gladde slang (Coronella austriaca) is een slanke, niet-giftige, betrekkelijk kleine slang met een rolrond lichaam.De maximale lengte bedraagt ongeveer 75 cm; volwassen vrouwtjes zijn gemiddeld wat groter dan mannetjes. De kop is eivormig met een beetje spitse neuspunt Drentse ringslang nog veilig, maar oostelijke ringslang rukt op. In Nederland leven drie soorten inheemse slangen die alle drie in Drenthe voorkomen: de adder, de gladde slang en de ringslang. De ringslang is de grootste van het stel en het meest talrijk, al komt het reptiel in Drenthe maar mondjesmaat voor De gladde slang (Coronella austriaca) is een niet-giftige slang uit de familie gladde slangen (Colubridae). 76 relaties

Unieke beelden van de gladde slang, de onzichtbaarste slang van Nederland. Verder krijsende en stelende meeuwen in Leiden en een doodstille maar uiterst zeldzame waterroofkever in Zuidwest-Drenthe. In de rubriek Onverwachte natuur: orchideeën onder de rook van Tata Steel. Gladde slang Coronella austriaca LAURENTI 1768. Reptielen en amfibieën Gladde slangen Coronella Coronella austriaca. Soort Details; Waarnemingen; Kaarten; Foto's; Geluiden; Statistieken; Op/in; Namen; Vanaf. Tot. 1 Indeling lezing Herstel van leefgebieden voor de gladde slang De gladde slang; uiterlijk, verspreiding en habitat Beheer Monitoring Jeroen van Delft Bladel, 13 september /31 Ringslang Slanke bruine tot grijze slang met donkere vlekken en strepen Ronde pupil Gladde schubben Kroontje op kop Oogstreep Staart geleidelijk versmallend Meestal minder dan 70 cm. lang 3/31 4/31 Adder Gladde slang 5.

In Nederland komen oorspronkelijk drie slangensoorten voor: de adder, de gladde slang en de ringslang. Zo'n 25 jaar geleden is er een soort bijgekomen: de Russische rattenslang. In Eelde (Drenthe) worden in de jaren '90 een aantal Russische rattenslangen losgelaten. Vandaag de dag komt deze slangensoort nog steeds in Eelde voor en zijn er zelfs meldingen buiten Eelde Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is een groot aaneengesloten natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe. Het ruim 6000 hectare grote Nationale Park bestaat uit bos, heide en stuifzanden. Belangrijke plaatsen aan de randen van het park zijn de dorpen Appelscha in Zuidoost-Friesland en Doldersum, Diever.

Fochteloërveen. Het Fochteloërveen is een uitgestrekt natuurgebied (2.599 ha) op de grens van Drenthe en Friesland. Vanaf de uitzichttoren bij Ravenswoud krijgt de bezoeker een immens uitzicht over het vrijwel boomloze veengebied. Het veengebied maakt deel uit van de ooit zeer uitgestrekte Smildigervenen, waarvan de ontginning startte in de. De pareltjes van Midden Drenthe: de 7 mooiste plekken in de omgeving van Westerbork. In dit artikel neem ik je mee naar de 7 plekken die ik je zou aanraden te bezoeken tijdens een lang weekend of (mid)week in Midden Drenthe en omgeving. Een lang weekend of weekje weg in eigen land is een heerlijke onderbreking van de sleur thuis De gladde slang is levendbarend. De gladde slang komt voor in heidegebied, hoogveen en stuwwallen en heeft een duidelijke voorkeur voor zandgronden. Ze komen voor in Brabant, Limburg, de Veluwe, Drenthe en Friesland, in kleine populaties. De gladde slang is lastig waar te nemen omdat ze een groot gedeelte van de tijd ondergronds doorbrengen Extra faunaschermen bij Fochteloërveen vanwege doodgereden slangen. In natuurgebied Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe, zijn extra faunaschermen geplaatst om te voorkomen dat. Op de grens van Friesland en Drenthe ligt het Fochteloërveen, Zelfs de gladde slang, ringslag en de adder leven hier, die jagen op deze vogels. Naast het Fochteloërveen fiets je langs het heide- en hoogveengebied Witterveld, dat vroeger onderdeel was van de Smildiger Venen

Andere slangen in Nederland In Nederland komen drie soorten slangen voor. De ringslang, de adder en de gladde slang. De gladde slang is een zeldzame, schuwe, moeilijk te ontdekken slang. Ook deze slang is niet giftig en ongevaarlijk. De adder komt nog op enkele plekken in Nederland voor, denk aan de Veluwe, Drenthe en Oost-Nederland Gladde slang (Coronella austriaca) (rode lijst NL. lokatie Veluwe, Gelderland, Nederland, Europa. KINA134374. soort Gladde slang (Coronella austriaca) (rode lijst NL. Drenthe, Nederland, Europa. KINA125018. soort Adder (Vipera berus) (rode lijst NL. lokatie Drenthe, Nederland, Europa. KINA125000. soort Adder (Vipera berus) (rode lijst NL In Drenthe, ten zuidoosten van Emmen ligt het natuurreservaat Bargerveen. Verder vind je er reeën, wezels, hermelijnen, adders, gladde slangen en levendbarende hagedissen. In het noordelijkste gebied, het Meerstalblok, vindt door de groei van veenmos nog veenvorming plaats. Het Bargerveen wordt beheerd door Staatsbosbeheer Van de drie Nederlandse slangen is de adder de enige gifslang. Kijk er rustig naar, maar kom niet te dichtbij. Mensen aanvallen zal dit reptiel niet snel, tenzij het bedreigd wordt. De adder heeft een mooie zigzag-tekening over zijn lijf. In het Dwingelderveld komt ook de gladde slang voor Het 61 km² grote Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt in Drenthe en Friesland. Het landschap varieert van bos tot heide en stuifzand. Dieren De uiteenlopende gebieden herbergen vele dieren, zoals de ree, boommarter, havik en raaf, maar ook de ringslang, adder en gladde slang zijn te vinden. In het park zijn ook af en toe wolven gesignaleerd.

Vakantiehuisjes Zwartemeer huren? Hier vind je landelijke vakantiehuizen in of nabij Zwartemeer, Drenthe. Alle vakantiehuisjes in Zwartemeer op Natuurhuisje.nl zijn gelegen in rust, ruimte en natuur Slangen fotograferen. Op deze fotoworkshop struin je met reptielenexpert over de heide, het ideale leefgebied, en leer je hoe je slangen kunt vinden en hoe je ze mooi op de foto krijgt want daar draait het vandaag om. In Nederland komen drie soorten voor: adder, gladde slang en ringslang Natuurwandeling in Drenthe is een tweedaagse ontdekking door de prachtige natuur van Drenthe. Al wandelend gaan we door grote natte heidegebieden, bossen, zandverstuivingen en langs vennen. Reptielen zoals de Adder, Gladde slang en Zandhagedis komen hier allemaal voor Het Fochteloërveen is een hoogveengebied vlakbij Veenhuizen. In de 18e en 19e eeuw werd de massale turfwinning stopgezet en slechts dit hoogveengebied bleef bestaan. Door goed waterbeheer is het een gebied waar zeldzame planten en dieren voorkomen

Gladde slang

In Nederland komen drie soorten slangen voor: de gladde slang, de ringslang en de adder. Alleen die laatste is giftig. Hoewel het gif van een adder lang niet zo gevaarlijk is als dat van een taipan of een zwarte mamba, kan een adderbeet tot verlammingsverschijnselen en ernstige zwellingen leiden. Adders komen in grote delen van Europa voor Eén van deze slangen is giftig, namelijk de adder. Toch is de adder een relatief ongevaarlijk dier dat niet snel een mens zal bijten. Naast de adder komen er in het natuurgebied ook de gladde slang en ringslang voor. Voor het zien van slangen heb je altijd wel een beetje geluk nodig De gladde slang, de adder en de ringslang leiden een verborgen leven en laten zich niet gemakkelijk zien Een adder (Vipera Berus) is een slang die in heel Europa voorkomt. Drenthe behoort tot het kerngebie . Er is inderdaad 1 soort adder, maar er zijn veel meer soorten adders Gladde slang - Coronella austriaca [Vervaagd] 13-07-2021 08:30: 3: Adder - Vipera berus [Vervaagd] 13-07-2021 23:06: 17: Kamsalamander - Triturus cristatus [Vervaagd] 13-07-2021 23:34: 2: Poelkikker - Pelophylax lessonae : Drenthe, Noord-Holland: 12-07-2021 20:00: 2: Gladde slang - Coronella austriaca [Vervaagd] 12-07-2021 20:10: 1.

De gladde slang is een dunne middelgrote slang die een lengte kan bereiken van 80 cm. Ze hebben hun naam te danken aan hun gladde schubben. De gladde slang is bruinig van kleur met een onderbroken zigzag patroon op zijn rug Het was ons opnieuw gegund ondanks de regen, want naast het pad lag een gladde slang (Coronella austriaca) en hazelworm (Anguis fragilis) te zonnen tussen de buien door. Ook nadat we deze op de foto hadden gezet begon het te regenen, maar nu echt hevig. We renden naar de dichts bijzijnde boom om daaronder te schuilen Title: Natuur in Drenthe - zicht op biodiversiteit - deel 6, Author: Provincie Drenthe, Name: Natuur in Drenthe - zicht op biodiversiteit - deel 6, Length: 36 pages, Page: 25, Published: 2014-04.

De 3 Slangen in Nederland Kom alles te weten - Wildlife

 1. Vijf mountainbikeroutes in Drenthe die je niet mag missen. Drenthe is een mekka voor mountainbikers. Let ook op de aanwezigheidvan lispelende locals; alle drie Nederlandse slangensoorten - ringslang, adder, gladde slang - komen in het park voor
 2. Daarnaast in Utrecht, op de Veluwe, in Drenthe. Ook in het waterrijke Friesland worden ringslangen regelmatig gespot. Alles slangen in Nederland behoren tot de beschermde diersoorten. Je mag ze dus niet in het wild vangen en mee naar huis nemen. Alle regels wetten kun je terugvinden in de Flora- en faunawet
 3. Neemt u nu slangen, in Nederland komen drie soorten slangen voor. Deze drie soorten komen allemaal in het Dwingelderveld voor, nl. de Adder, de Gladde slang en de Ringslang. Door de bijzondere planten komen er ook bijzondere vlinders voor, in grote getale, zoals het zeldzame Gentiaanblauwtje en het Veenbesblauwtje
File:Scales grass snake (top), adder & smooth snake

Slangen in Nederland: ze zijn er echt! Dier en Natuur

 1. Fietsen door Drenthe met stops in NP Dwingelderveld, kamp Westerbork, Giethoorn en meer. Met bagagevervoer. Bekijk TUI - Rondje Drenthe fietsen waaronder de adder, de gladde slang en de ringslang. Ruim 30 soorten libellen werden geregistreerd bij de vennen en veentjes van het Dwingelderveld
 2. In Drenthe en op de Veluwe kan hij zijn kostje prima bij elkaar scharrelen. De beste omgeving is echter het Friese Fochteloërveen, waar de adder, de gladde slang en de ringslang allemaal voorkomen
 3. Natuurmonumenten maakt zich zorgen over het grote aantal slangen dat wordt doodgereden op de weg door het Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe. Dit jaar zijn er al 160 slangen.
 4. g) Geduld. Het állerbelangrijkste om weer een dik en verend veenpakket te krijgen, is geduld: het veen groeit met 1 millimeter per jaar aan. Maar geduld alleen blijkt niet genoeg. Een stabiel waterpeil in het veen is belangrijk, tussen de 20 tot 30 centimeter diep, het liefst het jaar rond
 5. IK VIND ALLE SLANGEN VAN NEDERLAND IN 1 MIDDAG! Ringslang - Adder - Gladde slang. Dinsdag 13 juli 2021. Ede. Op een zomers middagje besluit ik slangen te gaan zoeken in plaats van vissen. Nu kom ik toevallig alle 3 de slangensoorten tegen die in Nederland leven! Bekijk alle video's over Ed
 6. De adder, de gladde slang en de ringslang zijn hier geen uitzondering, terwijl schichtige reeën zich tussen de bomen verschuilen. Misschien zie je ook wel een kudde Drentse heideschapen. In Lhee lijkt de tijd stilgestaan te hebben, je ziet er prachtige monumentale boerderijen. Dwingeloo is een van de mooiste brinkdorpen van Drenthe

Adder laat zich nu al zien op het Ballooërveld - RTV Drenth

Het natuurgebied Fochteloërveen ligt op de grens tussen Friesland en Drenthe. Er leven veel bijzondere dieren, vooral vogels zoals de eerdergenoemde kraanvogels. Maar je kunt hier ook alle drie de slangensoorten die we in Nederland hebben tegenkomen: de adder, de ringslang en de gladde slang Gladde slangen doen het goed op de Veluwe en in de Brabantse Peel. Ook in het Bargerveen in Drenthe voelen ze zich thuis. De ringslang,.

Drenthe: De 15 Mooiste Bezienswaardigheden - Droomplekken

Slangen. In het Fochteloërveen zijn zeldzame planten en dieren te vinden. Ook komen in dit gebied wel drie soorten slangen voor: de adder, de ringslang en de gladde slang. De adder is een giftige slang. Maar zijn gif is niet dodelijk. De uitkijktoren. In het Fochteloërveen staat ook een uitkijktoren. Deze uitkijktoren is maar liefst 18 meter. Ze beloven veenmosjes, gladde slang, hondsvisjes, vinpootsalamander en meer. Vroege vogels, BNNVARA, NPO 2, op vrijdag 19.50 uur Abonnees kunnen artikelen aan hun leeslijst toevoegen De gladde slang, de minst bekende slang van Drenthe . De gladde slang komt in Vlaanderen voornamelijk voor in heidegebieden. Het verspreidingsgebied van de gladde slang is beperkt tot de provincies Limburg en Antwerpen (Adriaens, Adriaens, & Ameeuw, 2008). De populatie in het Grenspark is de grootste metapopulatie in Vlaanderen (ANB, 2016 1 33 De gladde slang in Overijssel Roy Dear, Mark Zekhuis & Jeroen van Delft De gladde slang is een zeldzame en bedreigde soort in Nederland. Door zijn onopvallende levenswijze kan hij lang over het hoofd worden gezien. Er worden dan ook regelmatig nieuwe kilometerhokken ontdekt en zelfs nieuwe uurhokken zijn voor deze soort nog wel te vinden

NDFF Verspreidingsatlas Coronella austriaca - Gladde slan

De Adder, de Gladde slang en de Ringslang. Ook de kraanvogel is weer terug in het Dwingelderveld. Zomers is de heide spectaculair roze gekleurd. Ja, er is veel te zien in dit mooie natuurgebied. Lhee is een authentiek Drents buurtgenootschap, het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan Half augustus werden de eerste gladde slangen gezien op wildwissel Terlet. Hiermee is de gladde slang de eerste slangensoort die op de wildwissel is aangetoond. Daarnaast is het ook de eerste keer dat er een gladde slang op een Nederlands ecoduct opdook De gladde slang leeft voornamelijk op de Veluwe, in Drenthe en in de zand-natuurgebieden in Noord-Brabant. Bioloog Domin Dalessi doet al jaren onderzoek naar de gladde slang en legt meer uit over zijn leefgebied Schild-besnuffelde Cobra Met zwarte kop - Gifslangachtergrond - Zeldzame Slangen van de Wereld

Vogelweekend Drenthe - BirdingBreak

Russische rattenslang leeft in Drenthe - Vroege Vogels

De Baggelhuizerplas is een plas en recreatiegebied met stranden, grasvelden en bossen. Het gebied ligt direct achter Van der Valk Hotel Assen. Vanuit het hotel loopt u zo het prachtige natuurgebied in. De plas is ontstaan uit een zandafgraving en dankt zijn naam aan de Asser woonwijk Baggelhuizen. Het recreatiegebied is 125 ha groot, bosrijk. Ook komen er in verschillende gebieden slangen voor. Zowel de adder als de gladde slang zijn in enkele Drentse natuurgebieden te vinden. De natuur is in Drenthe nooit ver weg. Vaak is er in de achtertuin van uw vakantiewoning al van alles te zien en horen! Vakantiewoningen Drenthe Westerveld (Drenthe, Nederland) | Fietsroute 160652 | 48,65 km Op de natte heidegrond zijn vrijwel alle Nederlandse reptielen vertegenwoordigd en de adder, de gladde slang en de ringslang zijn hier geen uitzondering, terwijl schichtige reeën zich tussen de bomen verschuilen

Reptielen Faunafoto

Slangen zijn spectaculaire reptielen met een verborgen levenswijze. adder, gladde slang en ringslang. Naar verwachting krijg je ze op deze workshop ringslang en adder in beeld. Deze workshop duurt een dag en bestaat uit een (intensieve) veldexcursie in Drenthe Als de gladde slang zich bedreigd voelt, kan ze haar kop driehoekig en plat maken, net als die van een adder. Roofvogels verwarren daardoor de ongevaarlijke gladde slang met de giftige adder. Uit angst om gebeten te worden, laten de vogels slangen met een driehoekig hoofd vaker met rust, tonen studies aan Bargerveen. Hier vindt u de begrenzing van het Natura 2000-gebied. U kunt zien welk deel als Vogelrichtlijngebied of als Habitatrichtlijngebied is aangewezen. Aan deze kaarten kunnen geen rechten ontleend worden. Het geldende aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaart (en) zijn leidend (zie tabblad Aanwijzing)

Wandelen langs de slangen van Nederland - Wandel

Reptielenhuis De Aarde - Koudbloedige dieren

 1. Fietsroutes Drenthe Fietsroutes Friesland Door het verwijderen van bomen en het aanleggen van poelen is er ruimte ontstaan voor de blauwvleugelsprinkhaan, de gladde slang en de zandhagedis. In het Deelerwoud worden regelmatig natuursafari's gehouden. Deelerwoud Delensewe
 2. Motorroute door de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Vandaag een mooi motorroute gereden vanuit de onderkant van Drenthe naar het noorden en net onder Groningen door weer naar beneden. En zoals met al onze routes over vrijwel alleen maar rustige 60km/u wegen
 3. Op zondag contact met Sjoerd gehad, over misschien een paar dagen herpen in Drenthe. en omstreken. Op woensdag werd Frankrijk genoemd en op maandag reden we weg naar. (Vipera aspis atra) gevonden onder een plaat en even later een subadulte gladde slang (Coronella austriaca)
 4. BuroFluks is steeds op zoek naar de betekenis, of het nu gaat om DNA, Ons sterrenstelsel of om de historie van een gebied. Hiervoor is verbeelding en creativiteit onontbeerlijk. In de diverse projecten wordt multidisciplinair gezocht naar deze betekenis waarbij de zintuigen en de subjectiviteit niet geschuwd worden
 5. ibus, koffie/thee met stroopwafel, digitaal verslag met foto's na afloop, 21% BTW. Kosten: 65 euro. Alle excursies zijn weg te geven als een origineel cadeau

Wild fotograferen in Nederland - slangen - Zoom Academy Blo

 1. g van onze soorten, geven voorlichting en organiseren excursies en inventarisatieweekenden. Informatie over de werkgroepen en afdelingen en hun geplande activiteiten staan op deze pagina
 2. Topografische kaart van het Dwingelderveld, per december 2015 Nationaal Park Dwingelderveld is een nationaal park in de Nederlandse provincie Drenthe globaal gelegen in de driehoek Dwingeloo, Ruinen en Beilen. 60 relaties
 3. Gladde slang duikt op onbekende plek op - Vroege Vogels
 4. Boswachters nodigen ringslangen uit in Drenthe - ROEG
 5. Actief in de natuur in Drenthe - Dream the worl
 6. Slangen voor je lens - Wildernistre
Workshops natuurfotografieMachogedrag bij adders - DrentheReptielenhuis De Aarde - Koudbloedige dierenVenomous Green Tree Pit Viper Camouflaged Stock Photo