Home

Numerus fixus Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie heeft een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Daarom is er een speciale selectieprocedure voor deze opleiding. Op deze pagina zetten we alle stappen voor je op een rijtje. Ook lees je alles over toelatingseisen, studiekosten en financiering Numerus Fixus Hogeschool Utrecht heeft acht opleidingen met een numerus fixus waarvan de aanmelddeadline 15 januari is en waarvoor een selectieprocedure geldt: Fysiotherapie, Huidtherapie (voltijd en deeltijd), Medische Hulpverlening, Mondzorgkunde, Optometrie (voltijd en deeltijd) en Tandprothetiek (deeltijd) Elk jaar kan een maximum aantal studenten beginnen aan de opleiding Fysiotherapie. Dit heet numerus fixus (NF). Je mag je niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden voor de opleiding Fysiotherapie, tenzij een van beide geen NF heeft. Je kunt je dus voor Fysiotherapie bij de HU aanmelden en bij een hogeschool waar Fysiotherapie geen NF heeft

Nee, er is geen Numerus Fixus voor Fontys Fysiotherapie. Dit wil zeggen dat iedereen die zich aanmeld wordt toegelaten. Je krijgt wel een advies vanuit Fontys voor je keuze, maar dit is niet bindend, mits je je voor 1 mei aan hebt gemeld Decentrale selectie (numerus fixus) De opleiding tot Fysiotherapeut heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Voor collegejaar 2021-2022 kunnen er bij de opleiding Fysiotherapie maximaal 180 studenten met de opleiding beginnen De numerus fixus is eigenlijk niets anders dan een selectie. Voor sommige studies (met name op het HBO en WO) zijn er een maximum aantal beschikbare plaatsen. Als meer mensen zich aanmelden voor de studie, geldt er een selectieproces. Bekende studies met een numerus fixus zijn geneeskunde, fysiotherapie en psychologie Je mag je per studiejaar voor maximaal 2 opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Voor de opleidingen Geneeskunde, Fysiotherapie, Tandheelkunde, Mondzorgkunde of Verloskunde kun je je per studiejaar maar één keer aanmelden De Opleiding tot Fysiotherapeut is aan veel publieke hogescholen een numerus fixusopleiding. Jij moet je daar voor 15 januari aanmelden. Bij de andere publieke hogescholen zonder 'fixus' kan dat tot 1 mei en bij een particuliere hogeschool zelfs tot 1 september. Hier kun je een overzicht met alle numerus fixus opleidingen hbo vinden

Dit geldt echter niet voor de volgende vijf studies: geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde. Wel is het mogelijk om je in te schrijven voor één van deze opleidingen en een andere numerus fixus opleiding. De selectieprocedure vindt plaats tussen 15 januari en 15 april

Hbo Fysiotherapie studeren? Dit zijn de eisen

 1. Dit zijn de voltijdopleidingen met numerus fixus in studiejaar 2021-2022: Fysiotherapie; Medische Hulpverlening; Mondzorgkunde; Toegepaste Psychologie Voor deze voltijdopleidingen doe je mee aan een aparte procedure voor Selectie & Plaatsing
 2. Opleidingen met een numerus fixus 2021-2022. Fysiotherapie Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken Mondzorgkunde Toegepaste Psychologie Verpleegkunde. Vanaf 15 april informeert Studielink je over het rangnummer. Een hoog rangnummer (bijvoorbeeld nummer 150 bij 100 plaatsen) wil nog niet zeggen dat je niet geplaatst wordt
 3. Wanneer de hogeschool geen numerus fixus voor een opleiding heeft ingesteld dien jij je voor 1 mei aan te melden, als het een publieke hogeschool betreft. Particuliere hogescholen kennen deze regeling niet en hier kun jij je vaak nog tot vlak voor de start aanmelden. Numerus fixus hbo opleidingen 2021-202
 4. ologie en fysiotherapie hanteren een studentenstop: een maximaal aantal eerstejaars. Dat heet een numerus fixus. Er zijn best veel van die numerus fixussen? Soms heb je het meervoud nodig van numerus fixus, bijvoorbeeld als je wilt beweren dat veel opleidingen studenten aan de poort tegenhouden
 5. een verzoek tot inschrijving bij een numerus fixus-opleiding in Studielink dat ná 15 januari actief is, telt als selectiepoging, ook als je niet deelneemt aan de selectie! Als je je dus al vroeg inschrijft (in oktober of november), maar daarna een andere studiekeuze maakt, is het belangrijk dat je niet vergeet je inschrijving voor de numerus fixus-opleiding weer vóór 15 januari in te trekken
 6. Numerus Fixus. Numerus Fixus geldt voor acht opleidingen, waarvan twee van de Faculteit der Medische Wetenschappen Geneeskunde en Fysiotherapie), twee bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (Bedrijfskunde en Psychologie) en vier bij de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (Biologie, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde) De Numerus Fixus houdt in dat er slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten per collegejaar

Numerus fixus bij de HU - numerus fixus opleidingen hbo

Als fysiotherapeut onderzoek, behandel en begeleid je mensen met houdings- en bewegingsklachten. De problemen die een fysiotherapeut ziet, zijn zeer divers. Zo kan het gaan om een sportblessure, overgewicht of onverklaarbare chronische rugklachten. Het is de taak van de fysiotherapeut om de patiënt weer in beweging te krijgen Je kunt dan nog wijzigingen aanbrengen. Je mag landelijk per bacheloropleiding met een numerus fixus in totaal maximaal drie keer meedoen aan de selectie. Voor twee bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht mag je maar een beperkt aantal keer meedoen aan de selectie: Biomedische Wetenschappen: maximaal 2x. Diergeneeskunde: maximaal 3x Samengevat: voor 2021-2022 hebben de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Fysiotherapie, Medische Hulpverlening en Verloskunde een numerus fixus. Dat zijn allemaal voltijdopleidingen. Voor 2022-2023 hebben de opleidingen Fysiotherapie, Medische Hulpverlening, Vastgoed & Makelaardij en Verloskunde een numerus fixus Bij de universiteiten daalde het aantal van 48 naar 44. Avansopleidingen met een numerus fixus zijn de voltijdopleidingen HBO-Verpleegkunde en Fysiotherapie en Advanced Business Creation. Voor Integrale Veiligheid, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie geldt dus in tegenstelling tot dit studiejaar niet langer een numerus fixus Numerus fixus. Sommige opleidingen in het hbo en aan de universiteit kennen een numerus fixus. Dat wil zeggen dat een hogeschool of universiteit voor deze opleidingen een maximum aantal eerstejaars studenten toelaat. Als er zich meer studenten inschrijven dan dat er plaatsen zijn, moet je meedoen aan een selectie voor een plek

Fontys schrapt numerus fixus voor drie opleidingen. Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft besloten de numerus fixus voor de voltijd bacheloropleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voor het studiejaar 2018-2019 op te heffen Je inzetten om gezondheidsproblemen van mensen aan te pakken? Volg dan onze praktijkgerichte hbo-opleiding Fysiotherapie. Je leert dat gezondheidsproblemen niet alleen kunnen voortkomen uit lichamelijke aandoeningen. Ook sociale en psychologische factoren spelen geregeld een rol. Als fysiotherapeut houd je rekening met deze factoren Numerus Fixus. Numerus fixus is Latijn en staat voor vastgesteld aantal. Bij numerus fixus kunnen studenten op verschillende manieren worden geselecteerd, zoals op basis van een toelatingsexamen of de eindexamencijfers, of een (gewogen) loting. Het systeem van numerus fixus werd jaren in Nederland gebruikt. Er zijn twee soorten te benoemen Selectie numerus fixus-opleidingen collegejaar 2017-2018. Voor het collegejaar van 2017-2018 en de jaren die daarop volgen wordt er niet meer geloot voor numerus fixus-opleidingen. Studies moeten nu selecteren op basis van minstens twee selectiecriteria. Deze selectiecriteria bepaalt de opleiding zelf en verschillen dus Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari.Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus (want die is op 1 mei)

Toelatingseisen hbo-opleiding Fysiotherapie voltijd

Veel gestelde vragen over de opleiding Fysiotherapie Fonty

En bij fysiotherapie zijn volgens onderwijsmanager Annemarie Meulenberg altijd al meer mensen geweest die de opleiding wilden doen dan de arbeidsmarkt aankan. De arbeidsmarkt is in de discussie over de numerus fixus een kernargument. Niemand wil studenten van populaire studies opleiden voor werkloosheid Fysiotherapie! Weet dat we bij deze opleiding een numerus fixus hanteren. We laten 190 studenten toe tot het eerste jaar. Hiervoor doen we zelf de selectie. Offici-eel heet dit een decentrale selectie. Door de selectie leren we je persoonlijk kennen en kun jij vragen aan ons stellen 2 opleidingen met vrije instroom en 2 voor numerus fixus (NB je kunt je voor maximaal één opleiding Geneeskunde, Fysiotherapie, Tandheelkunde of Mondzorgkunde aanmelden, je kunt je dus wel voor bijvoorbeeld Geneeskunde en Fysiotherapie aanmelden, maar niet voor Geneeskunde bij zowel de universiteit in Groningen als in Amsterdam)

Inschrijven en toelating Fysiotherapi

De deadline voor de numerus fixus 2021/2022 is Dit geldt echter niet voor de volgende vijf studies: geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde. Wel is het mogelijk om je in te schrijven voor één van deze opleidingen en een andere numerus fixus opleiding Je mag je voor maximaal 2 numerus fixus opleidingen inschrijven. Uiteraard zijn daar ook weer uitzonderingen op, want voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde, Fysiotherapie en Verloskunde mag je maar bij één opleidingsinstituut tegelijk zijn aangemeld voor dezelfde opleiding Er zijn wel een paar uitzonderingen: voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde, Fysiotherapie en Verloskunde die een numerus fixus hanteren, kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Het is wel mogelijk om je in een studiejaar voor bijvoorbeeld Geneeskunde en Tandheelkunde aan te melden Voor Psychologie, ook een numerus fixus studie, zijn er 600 plaatsen tegenover 1426 aanmeldingen. Dit verschil tussen aantal plaatsen en aantal aanmeldingen is uiteraard niet bij iedere studie zo extreem, maar ik wil ermee zeggen dat het belangrijk is dat je kind een plan B heeft voor als het dit jaar niet lukt om binnen te komen bij de numerus fixus opleiding van zijn of haar keuze Naast numerus fixus opleidingen zijn er ook studies waarvoor je een specifiek talent of eigenschappen moet hebben. Denk aan kunstopleidingen, sportopleidingen of studies binnen de landmacht, luchtmacht of marine. Hiervoor moet je je vaak al eerder aanmelden dan 1 mei in verband met audities of testen

Wat is een numerus fixus en hoe fix je die? Studiekeuzela

Wanneer je je aanmeldt voor een numerus fixus, zijn er wel een aantal voorwaarden waar je rekening mee moet houden: Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 numerus fixus opleidingen aanmelden. Voor de studies Tandheelkunde , Verloskunde, Fysiotherapie, Geneeskunde en Mondzorgkunde geldt een uitzondering en mag je je maar bij 1 onderwijsinstelling per keer inschrijven Toch numerus fixus bij Avans 17/02/2008 De ongeveer driehonderd scholieren die in november de vorige open dag van Fysiotherapie bij Avans bijwoonden, kregen nog te horen dat er géén numerus fixus zou zijn komend schooljaar

Numerus fixus - Studiekeuze12

StudiekeuzeMaken

Naast numerus fixus opleidingen zijn er ook studies waarvoor je een specifiek talent of eigenschappen moet hebben. Denk aan kunstopleidingen, sportopleidingen of studies binnen de landmacht, luchtmacht of marine. Hiervoor moet je je vaak al eerder aanmelden dan 1 mei in verband met audities of testen. Alternatieven voor een numerus fixus studi Voor hoeveel numerus fixus opleidingen mag ik me aanmelden? Je mag je maximaal voor twee numerus fixus studies aanmelden. Je mag je ook voor dezelfde studie bij twee verschillende onderwijsinstellingen aanmelden. Let op! Er gelden uitzonderingen voor de volgende studies: geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde

Goed om te weten: je mag je maar twee keer voor dezelfde numerus fixus studie aanmelden. Behalve bij geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde en fysiotherapie. Bekijk hier welke hbo en wo studies er wel of geen maximaal aantal toelatingen heeft voor het jaar 2020/2021. Voor de meeste mbo-opleidingen geldt landelijk geen numerus fixus De Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) gaat onderzoeken hoeveel nieuwe studenten Fysiotherapie de academie nog aan kan. Het aantal aanmeldingen groeide dit jaar explosief, omdat de numerus fixus was afgeschaft. Uit onderzoek moet blijken welke maatregelen wenselijk zijn en of de numerus fixus komend schooljaar misschien weer ingevoerd moet worden. ‘Het gaat het erom wat de [ Numerus Fixus . Forensisch Onderzoek is een populaire studie met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een 'numerus fixus'. Opleidingen met een numerus fixus hebben een maximum aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar Voorbeelden van numerus fixus opleidingen zijn onder meer: verloskunde, (toegepaste) psychologie, fysiotherapie, mondzorgkunde, biomedische wetenschappen, criminologie en geneeskunde. Het aantal deelnemers wat tot deze opleidingen wordt toegelaten kan per universiteit en hogeschool verschillen. Lerarenbeurs voor onderwijzer Je mag je voor twee opleidingen met numerus fixus opgeven. Maar voor de wo-studies Geneeskunde en Tandheelkunde, en de hbo-studies Fysiotherapie en Mondzorg mag je je maar bij één instelling inschrijven: Geneeskunde VU + Geneeskunde UvA mag niet; Geneeskunde VU + Tandheelkunde VU mag wél

HBO Opleiding tot Fysiotherapeu

Je mag je ook voor dezelfde studie bij twee verschillende onderwijsinstellingen aanmelden. Dit geldt echter niet voor de volgende vijf studies: geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde. Wel is het mogelijk om je in te schrijven voor één van deze opleidingen en een andere numerus fixus opleiding Samenvatting. Mocht je geselecteerd zijn om een van de numerus fixus opleidingen te mogen volgen, dan kun je op Stuvia samenvattingen vinden om jou te helpen bij de studie. Daarnaast kun je ook zelf een goede samenvatting schrijven die je kunt uploaden op Stuvia. Daarmee help je jouw medestudenten en je verdient er ook wat aan In de meeste gevallen mag je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onderwijsinstellingen. Voor deze opleidingen mag je maar één opleidingsplaats kiezen: Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie, Mondzorgkunde Hogeschool Saxion stopt vanaf het studiejaar 2017/2018 met de numerus fixus voor al haar zorgopleidingen. Studenten hoeven niet meer deel te nemen aan de loting voor Fysiotherapie, Verpleegkunde en de hbo-v studieroute Gezondheid & Technologie, zo meldt dagblad de Stentor. De eisen tijdens de opleiding worden wel hoger, zegt Saxion Bij een numerus fixus is er een beperkt aantal studenten dat aan de studie mag beginnen. Dit betekent dat opleidingen niet iedereen toelaten, als er meer aanmeldingen zijn dan het maximale aantal

De opleiding Fysiotherapie van Zuyd is door de Keuzegids Hbo 2021 onderscheiden met het predicaat Topopleiding. Locatie Heerlen. Duur 4 jaar, start in september. Afstudeertitel Bachelor of Science. Eerstejaars studenten 250. Taal Nederlands. Studenttevredenheid 7,8 Bij Avans Hogeschool hebben de volgende opleidingen een numerus fixus voor het studiejaar 2017-2018: - Advanced Business Creation (160 studenten) - Fysiotherapie (180 studenten) - HBO-Verpleegkunde (330 studenten voor locaties Breda en 's-Hertogenbosch samen) Aankomend studenten kunnen zich voor deze opleidingen tot 15 januari 2017 aanmelden

Numerus Fixus 2021/2022: Hier lees je alles wat je moet wete

De opleiding Doktersassistent bol heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Het maximum aantal inschrijvingen voor deze opleiding is bereikt voor schooljaar 2021-2022. Wil je weten wat dit voor jou betekent of wil je een studieadvies van één van onze voorlichters, neem dan contact op met ons Studie informatie punt (Stip) Selectie en plaatsing. Toelatingstoetsen havo/vwo. Toelatingsonderzoek 21+. Buitenlands diploma. Fontys kent voor 2019/2020 geen opleidingen met een numerus fixus (selectie en plaatsing) Een numerus fixus houdt in dat niet elke student de gewenste opleiding kan volgen, maar dat er geselecteerd wordt op bijvoorbeeld de cijferlijst, motivatie of bepaalde karaktereigenschappen

Selectie en plaatsing - HA

 1. uten numerus fixus Wie heel graag fysiotherapeut wil worden, kan vanaf volgend studiejaar sowieso bij Saxion Hogescholen terecht. Die stopt bij alle zorgopleidingen met selectie aan de poort
 2. Bovenstaande geldt niet voor een opleiding met Selectie & Plaatsing procedure (numerus fixusopleidingen). Voor deze opleidingen geldt als uiterste aanmelddatum 15 januari (23:59) voorafgaande aan het studiejaar. Lees hier meer over in hoofdstuk 4. Aanmelden na 15 januari voor de propedeutische fase is niet mogelijk voor een fixus-opleiding
 3. Numerus fixus en selectie vervalt bij de opleiding Fysiotherapie, gewijzigde toelatingseisen bij onze opleidingen en hulp bij studiekeuze. Het zijn een aantal onderwerpen die aan bod komen in de Scholennieuwsbrief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
 4. Wie geneeskunde, fysiotherapie of mondzorg wil studeren, Er zijn veel zorgvakken met een numerus fixus. Psychologie en toegepaste psychologie zijn populair en ook verpleegkunde
 5. Decentrale selectie Tandheelkunde Als jij binnenkort Tandheelkunde gaat studeren, dan moet je meedoen aan de decentrale selectie voor deze studie. Alle tandheelkunde studies in Nederland zijn een numerus fixus opleiding. Dit wordt gedaan om de hoeveelheid studenten te beperken. Bij ACTA in amsterdam worden de opleidingsplekken verdeeld over de VU en UvA
 6. Tijdens de opleiding Fysiotherapie ontwikkel je kennis van de (bio)medische, bewegings- en gedragswetenschappen. Met aandacht voor mensen, je probleemoplossend vermogen en ambitie om jezelf te blijven ontwikkelen, draag jij straks bij aan de gezondheid van cliënten. Studie-inhoud
 7. De HU stopt met ingang van komend jaar ook met de numerus fixus voor Verpleegkunde; die van Fysiotherapie blijft gehandhaafd. do 29 sep 2016 1 reactie. Nieuws. Helft hbo-studies schrapt numerus fixus. Bij de HU daalt het aantal van 27 naar elf. Advertentie. wo 29 jun 2016 1 reactie

Numerus fixus - Hanz

Minder opleidingen stellen numerus fixus in. Hoger Onderwijs Persbureau 28 november 2019. Het aantal wo-studies met een numerus fixus neemt volgend studiejaar af van 58 naar 55. De studentstop verdwijnt bij vier technische studies, terwijl Tilburg University en twee andere universiteiten hem weer invoeren voor de bachelor psychologie Loten is sinds 2017 verboden, maar er komen veel klachten binnen over de zogeheten decentrale selectie die opleidingen met een numerus fixus, zoals geneeskunde, psychologie en fysiotherapie. Hbo-v Fontys schrapt numerus fixus: 'Genoeg stageplaatsen'. De hbo-opleiding verpleegkunde van Fontys Hogeschool schrapt vanaf komend studiejaar haar numerus fixus. Het idee was eerder om het aantal beschikbare plaatsen te verhogen, maar nu gaat de hele numerus fixus eraf. Een aantal hbo-v's voert de studentenstop weer in, Fontys haalt hem. door Karin Kohnstamm Ruim één derde (56.000) van alle studenten meldt zich aan voor een numerus fixus opleiding, een opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Voor deze opleidingen moeten studenten nu óf loten óf meedoen aan een decentrale selectie. Vanaf studiejaar 2017-2018 komt hier verandering in als het aan de Minister van Onderwijs, Je

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Opleidingen kiezen hiervoor als bijv. de arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn etc. Als meer studenten zich aanmelden voor zo'n opleiding dan moet de student meedoen aan de selectie door de onderwijsinstelling voor een plek Veel universiteiten hebben een numerus fixus ingesteld. Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven. Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar Hoorcollege week 1 - College-aantekeningen 1. Vak: Notaris recht en samenleving (RGBUPRV003) Hoorcollege week 1. Angelsaksische landen: daar is geen notariaat. W el een andere vorm. W ij hebben e en Latijns notariaat: aan de ene kant ambtenaar en aan de andere kant. ondernemer

Wat is een numerus fixus en de opleidingen in 2021-2022

 1. Fysiotherapie. Vooral Fysiotherapie en Verpleegkunde zijn verantwoordelijk voor de toename van het aantal eerstejaars. Dat komt door het opheffen van de numerus fixus. Dat is een maximum aantal studenten dat jaarlijks toegelaten wordt tot een opleiding
 2. Ja, je mag je voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen een verzoek tot inschrijving doen in Studielink, maar er is een aantal uitzonderingen. Aanmeldingen voor twee van de volgende opleidingen aan verschillende instellingen is niet mogelijk: Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde (hbo) en Fysiotherapie (hbo)
 3. Over het algemeen mag je je voor 2 numerus fixus opleidingen meedoen aan selectie. Maar er zijn uitzonderingen! Voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en verloskunde kun je je namelijk maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden
 4. Re: numurus fixus bij hbo met vwo diploma. Geplaatst: 17-09-10 17:08 ik had voor mijn opleiding (fysiotherapie in utrecht) ook begrepen dat moest het zover komen dat ik mee zou moeten loten voor de reguliere opleiding dat ik dan ook net als alle havisten 'behandeld' werd.
 5. Toelatingseisen 2021-2022 . Om er zeker van te zijn dat jij de juiste studie kiest, adviseren we je om uiterlijk op 1 mei aan te melden. Na aanmelding ontvang je (vanaf 1 maart) een uitnodiging voor een Meet & Greet (groepsbijeenkomst) met de opleiding die jij gekozen hebt
 6. Opleidingen met een selectie (numerus fixus) →aanmelden uiterlijk 15 januari Aanmelden voor maximaal twee NF opleidingen per jaar (behalve voor BIG FIVE: Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie, Verloskunde en Mondzorgkunde Let op: kijk voor actuele informatie altijd op de website HBO Rotterdam (HR) • Fysiotherapie • Verloskund

Taalvraag: wat is het meervoud van 'numerus fixus'? Advalva

 1. Doel van numerus fixus. Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen: Bewaking van de kwaliteit van de opleiding. Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan; Kleine arbeidsmarkt
 2. Fontys Hogeschool heeft besloten om per direct het numerus fixus op te heffen voor de opleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. De reden voor dit besluit is de voorspelling dat er de komende jaren grote tekorten zullen ontstaan in de zorgsector
 3. Maar let op: voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en bijvoorbeeld mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus
 4. Daarnaast kan het ook nog voorkomen dat er een zogeheten numerus fixus zit op de opleiding. Dit houdt in dat niet iedereen toegelaten kan worden en er slechts een select aantal toegelaten wordt. Hieronder vind je de algemene en meest voorkomende toelatingseisen van hbo Fysiotherapie
 5. In de nieuwe studiegids staat bij elk vakgebied vermeld welke opleidingen nog een numerus fixus kennen. De meeste zijn te vinden bij paramedische opleidingen als verpleegkunde en fysiotherapie. Eerlijke kansen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert verheugd op het schrappen van de numerus fixus op tientallen hbo-opleidingen
Rene van der Wouden - Numerus Fixus part VIII - YouTubeHbo-opleiding Fysiotherapie voltijd bachelor | HogeschoolFOKGedachten van fysiotherapie-patiënten over hun klachtenStarnieuws - Voor 2019 worden slechts 20 medische

Het College van Bestuur van Fontys schrapt de numerus fixus van drie zorgopleidingen. Vanaf studiejaar 2018-2019 verdwijnt de toelatingslimiet bij Verpleegkunde, Fysiotherapie en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. Bron vraagt de betrokken directeuren naar een reactie Numerus fixus blijft nodig gezien verwachte afname van de behoefte aan fysiotherapeuten De instroom in de opleiding Fysiotherapie ligt sinds 2008 structureel hoger dan daarvoor (voornamelijk als gevolg van de Engelstalige opleiding). Momenteel kent de opleiding ee Fysiotherapeut word je dan ook niet zomaar. Pro Education heeft ervoor gekozen om naast de HBO Bachelor Fysiotherapie ook een aantal kortere HBO-opleidingen fysiotherapie te ontwikkelen. Daarmee is het mogelijk om in kortere tijd fysiotherapeutische kennis op te doen en tegelijkertijd te proeven aan het vak