Home

Woorden eindigend op kan

70 woorden eindigen op KAN. Welk woord eindigt op KAN? Vind woorden in het Van Dale Rijmwoordenboek Zoek woorden die eindigen op een bepaalde letter of lettercombinatie. Zoek bijvoorbeeld woorden die eindigen op. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 96 woorden die eindigen op KENT. aanrekent. figuurtekent. medeondertekent. aantekent. geilkent. meeondertekent. afbakent. handelsrekent Woorden met een ∙ zijn geldige Scrabble woorden (Onofficiële ENCYCLO Scrabblelijst) Minder letters: Woorden de eindigen op N Meer letters: Woorden de eindigen op AAN | BAN | CAN | DAN | EAN | FAN | GAN | HAN | IAN | JAN | KAN | LAN | MAN | NAN | OAN | PAN | RAN | SAN | TAN | UAN | VAN | WAN | YAN | ZA

409 woorden eindigen op zaken. 5 letters. zaken ∙. 8 letters. bijzaken ∙. erezaken ∙. gifzaken ∙. kaszaken ∙. nepzaken ∙ 782 woorden die eindigen op VOOR. akkervoor. behandelt voor. beschik voor. bad voor. behield voor. beschikke voor. baden voor. behielden voor

70 woorden die eindigen op KAN - Van Dale Rijmwoordenboe

dollartekentjes in zijn ogen hebben. alle tijd van de wereld hebben. de lachers op zijn hand hebben. doorhebben. altijd een antwoord klaar hebben. de langste adem hebben. eelt op zijn ziel hebben. altijd het laatste woord moeten hebben. de overhand hebben 351 woorden eindigen op kast. 4 letters. kast ∙. 6 letters. gekast ∙. inkast ∙. omkast ∙. 7 letters. barkast 465 woorden die eindigen op GOED. aankomstgoed. beddegoed. boengoed. aardegoed. beddengoed. boerengoed. aardgoed. bedrijfsonroerendgoed 70 woorden die eindigen op ZON. aarde-zon. het land van de rijzende zon. noorderzon. achter de wolken schijnt de zon. hoogtezon. ochtendzon. avondzon. horizon Woorden met CH. Soms kan het handig zijn om even een simpel lijstje te hebben waarin de combinatie van woorden met CH voorkomt. Alstu: Woorden eindigend op CH. ach; och; zich; kuch; mach; doch; poch; pech; lach; toch; joch; inch; juich; lunch; lynch; switch; Woorden waarin CH voorkomt. zicht; chick; wicht; check; schuw; school; chips; chipt; schub; zocht; zucht; schip; cheque; zwicht; schuwt; quich

woorden eindigen op - Encycl

 1. in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): eindigen ≠ aanbreken , beginnen , blijven , doorzetten , intreden , inzetten , openen , starten , uithouden , volhoude
 2. Ik kan woorden schrijven die gevormd worden door toevoeging van voor- of achtervoegsels (zoals be- en -er) en woorden die gevormd worden door een samenstelling. Het gaat hierbij dus om spelling op basis van de opbouw van het woord. Samenstellingen uit mkm/mmk(m)/ (m)kmm/mmkmm/-mmm- woorden Woorden eindigend op -d Woorden met uitgang -el/-er/-e
 3. - Dit is een combinatieles met uitdagende woorden. Als je merkt dat het onderscheiden tussen woorden met ~d en ~t nog te lastig is, kun je de instructieles geven waar enkel woorden op ~d (zoals wind) worden behandeld. Of je kunt de instructieles met eenvoudige woorden met ~d of ~t geven. - Woorden eindigend op ~d kunnen met ~t worden geschreven
 4. Welke woorden eindigend op Y? De tabel met woorden die eindigen op Y (2 tot en met 4 letters, later voegen we de complete lijst (tot 10) toe): 2 letters. ay ; by ; cy ; Dy ; Fy ; Gy ; Ly ; my ; ny ; Oy ; ty; 3 letters. Aly; Amy; Ary; boy; Day; dey; dry; Emy; Evy; gay; Guy; Huy; Ivy; Joy; Key; Ley; May; ney; Oey; ray; Roy; Sky; Soy; try
 5. - Woorden eindigend op ~d kunnen met ~t worden geschreven. Om bekend te raken met het langer maken van de woorden is het belangrijk om de woorden die op ~d én ~t eindigen langer te maken. Zo wennen de leerlingen aan het toepassen van de regel
 6. Woorden met X en Y. Ruzzle, Scrabble en Wordfeud zijn spelletjes die momenteel erg populair zijn. Hierin zijn vaak woorden met X heel belangrijk voor het scoren van hoge punten. Miljoenen mensen spelen deze woordspelletjes op hun telefoon terwijl miljoenen anderen opgroeiden met woordspelletjes zoals Scrabble
 7. beslag leggen op. betrekking hebben op. bijten op. blijven aandringen op. bogen op. boos op. commentaar leveren op. daar ben ik fel op. daar houd ik me niet mee op

96 woorden die eindigen op KENT - Van Dale Rijmwoordenboe

Je herhaalt wat je moet doen als een woord eindigt op /t/. Je maakt het woord langer en hoort of je ~d of ~t moet schrijven (kwade - kwaad, grote - groot). Je legt uit dat woorden met ~erd en ~aard iets zeggen over het karakter van een persoon. Lieverd zegt dat de jongen lief is, slimmerd zegt dat de jongen slim is. Maar, deze woorden kun je niet altijd langer maken - Woorden eindigend op ~b kunnen met ~p worden geschreven. Om bekend te raken met het langer maken van de woorden is het belangrijk om de woorden die op ~b én ~p eindigen langer te maken. Zo wennen de leerlingen aan het toepassen van de regel. Het ophangen van de wandkaart kan helpen om de leerlingen te herinneren aan het langer maken van het woord Leerlingen leren woorden eindigend op ~b die klinkt als /p/ (zoals krab) juist te spellen. Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals 'krab' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een rijmpje wilt schrijven. Je controleert of de leerlingen het onderscheid tussen /b/ en /p/ horen Je moet iemand zijn, niet iets kennis krijgen van iets knap in iets met iemand ruzie hebben (maken) over iets nog iets schande spreken van iets smikkelen van iets spijt voelen over iets tamboeren op iets te lang wachten met iets terugdeinzen voor iets veel reclame maken voor iets verkikkerd op iets Vertrouw op God en doe iets weinig opsteken van iet

4317 woorden eindigen op an - Encycl

We concentreren ons eerst op de woorden eindigend op de klinkers a, o en e. Woorden op een -o zijn (meestal) mannelijk. Woorden op een -a zijn (meestal) vrouwelijk. Woorden op een -e zijn mannelijk of vrouwelijk. Padre is natuurlijk mannelijk en madre vrouwelijk, maar vaak kun je het niet weten en moet je leren of een woord mannelijk of. Als een woord eindigt met een open lettergreep, eindigend op -e en helder wordt uitgesproken, wordt deze dubbel geschreven. Dit is om het verschil te zien met woorden die eindigen op een stomme -e. Stomme e : een e die wordt uitgesproken als een donkere u , waar nooit de klemtoon op ligt Wanneer je een woordengenerator wilt gebruiken kan je alle letters waarmee je een woord moet maken in de woordengenerator opgeven. Na wat berekeningen spuwt de generator dan een hoop woorden uit die jij kan gebruiken op het bord. Op die manier krijg je inspiratie of weet je precies welke woorden je moet neerleggen om een hele hoop punten te scoren Woorden eindigend op -i of -ie; (eenvoudig) Voorbeeldwoorden: spieren tuinieren vriendelijk /ie/ en /aj/ achtige klank in leenwoorden (keeper, hockey, timen 4. Letters meppen -> oefenen met woorden eindigend op t of d. 5. Memory -> oefenen met diverse regels. 6. Schrijf het woord -> oefenen met hakwoorden of met de woorden die jij invult op de lege kaartjes. 7. Bingo (2 soorten) -> oefenen met -cht woorden of met -eren, -elen, -eren woorden. Gegarandeerd speelplezier en ondertussen flink oefenen.

409 woorden eindigen op zaken - Encycl

Woorden op -ible: Een aantal woorden van Latijnse afkomst gaan uit op -ible. Er zijn geen regels die u kunnen vertellen wanneer u met een -ible i.p.v. met een -able woord te maken hebt, maar als ezelsbrug kunt u het volgende onthouden. Een -ible woord is vaak radicaal anders dan het 'bijbehorend Verberg reacties. Zeer waarschijnlijk kan ik je onuitputtelijk lijkende lijst met woorden eindigend op ''lijk'' nog verrijken met het woord ONTEGENZEGGELIJK, wat zoveel betekent als vanzelfsprekend, evident, onbetwistbaar, onloochenbaar, onmiskenbaar, klaarblijkelijk, dus zeg maar overduidelijk. 05 oktober 2009 23:22. 1 2

Woorden eindigend op - er / - ant -> der Woorden eindigend op - e/-ung/- ion -> die Woorden Als een woord in het meervoud staat, heb je altijd 'die' ervoor, en als je de betekenis van dat woord weet, kan dat niet foutgaan. Voor de rest is het gewoon stampen. Je kunt bijvoorbeeld op wrts een lijst aanmaken met woorden en hun bijbehorende. azen op bedacht op begerige blikken werpen op belust op berekend op berusten op beslag leggen op betrekking hebben op bijten op blijven aandringen op bogen op boos op commentaar leveren op daar ben ik fel op daar houd ik me niet mee op daar kan ik niet tegen op daar kijk ik niet op daar schiet je niets mee op 1000 woorden, Rijmscore 3/ Tweelettergrepige woorden eindigend op -lijk eerlijk lelijk kwalijk heerlijk pijnlijk heuglijk sierlijk moeilijk draaglijk dierlijk vrolijk jaarlijks baarlijk stierlijk olijk klaaglijk waarlijk billijk Eerlijk duurt het langst. Een wonde aan het hoofd kan heel pijnlijk zijn

De x kan aan het begin en het einde van een lettergreep staan. Meester Eeuwout - groep 3 :: meestereeuwoutgroep3. Afrikaans Language. Books To Read, woorden eindigend op ing. Woorden die eindigen met ing met een brief aan. Home Spellingregels afbreking van woorden afbreking van woorden - 2. Find this Pin and more on school by Annelies Deca Met deze herhalingsbundel kunnen leerlingen de leerstof spelling van het derde leerjaar nog eens opfrissen. Volgende spellingsmoeilijkheden worden ingeoefend: onthoudwoorden, samenstellingen, woorden eindigend op d of t, woorden met ng of . Downloadbaar lesmateriaal 18-05-2020 (245 Het hangt samen met het begrip 'idiolect' en het verschijnsel 'assimilatie'. Ieder mens ontwikkelt taal op zijn eigen manier, heeft dus een eigen, persoonlijk 'dialectje', een idiolect. Meestal valt dat niet op, soms wel. (Let eens op hoe Stan Laurel z'n 's' klinkt Woorden eindigend op een klinker : Paspuzzel. Werkblad waarbij leerlingen woorden oefenen die eindigen op een klinker (a, i, o, u, ie of ee). Leerlingen vullen de woorden in in de paspuzzel. Bij een tweede oefening noteren ze een passend woord onder de tekening

Vind hier alle Scrabble woorden die eindigen op een H. Ook te gebruiken voor Wordfeud woorden die eindigend op H Wordfeud woorden met een H op het eind Deze woordenlijst bestaat uit Wordfeud woorden waar de woorden eindigen op de letter H. Bekijk ook Woorden met H , Woorden die beginnen met H Het beste woord is: cyclisch voor 34 punte Ch; Sch; Wordfeud woorden met een X op het eind 2 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-M4 AVI-E4 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau M4. Leerinhoud M4: Tweelettergrepige woorden met ~aai~, ~ooi~, ~oei~ Tweelettergrepige woorden eindigend op ~end Tweelettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing Tweelettergrepige woorden met stomme ~e~ in eerste lettergreep, maar niet.

De basisregels voor het spellen van verkleinwoorden zijn:. Als de laatste klank van een woord klinkt als: k, f, g, p of t voeg je -je toe aan het woord. Woorden met andere eindklanken eindigen meestal op -tje. Er zijn ook aardig wat uitzonderingen op deze basisregels:-ing --> inkje of ingetj Let op: er zijn woorden uit het Latijn die inmiddels zo vernederlandsd zijn, dat ze geen -i krijgen als uitgang (bijvoorbeeld bonus, bonussen). 2 - Zelfstandig naamwoorden uit het Latijn: eindigend op -um. Deze woorden krijgen vaak in het meervoud de uitgang -a in plaats van de uitgang -um, zoals de volgende woorden: museum - musea datum - dat Woorden eindigend op -iaal of -ieel speciaal sociaal liniaal materiaal lesmateriaal provinciaal spelmateriaal materieel officieel industrieel financieel commercieel Er zijn kinderen die het verschil tussen een liniaal en een regel niet kennen. Het toneelgezelschap doet voor de eerste keer mee aan het provinciaa

782 woorden die eindigen op VOOR - Van Dale Rijmwoordenboe

 1. Heeft u woorden beginnend of eindigend op een V nodig voor Wordfeud of Scrabble? Op deze website vind je ze allemaal. Met handige woorden filters zie je nu alle woorden met een V tot 5 letters
 2. Woordpakket 7a : Woorden eindigend op -ieel - Taal Actief 3. Met deze online oefening kunnen de woorden met -ieel geoefend worden die horen bij Taal Actief 3
 3. Deel woorden met enkele medeklinkers tussen klinkers voor de medeklinker op. Dit werkt niet voor alle woorden, maar het zal vaker wel dan niet werken. Daarom moet je deze methode eerst gebruiken. [5] X Bron Als je bijvoorbeeld woorden als ti-ger , sa-bre of fi-ber tegenkomt, komt de lettergreepverdeling voor de middelste medeklinker

Woorden op -ig. In dit document wordt een woordenlijst gegeven met veelvoorkomende woorden eindigend op -ig. Daarna volgen er een aantal oefeningen waarmee de woordenschat kan worden geoefend. In deze bijdrage vind je naast het werkblad voor in de klas ook een werkblad dat kan dienen als huiswerk zodat de leerlingen de woordenschat thuis ook. Lezen. Hoofddoel: Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau M5/E5. Tussendoelen: - Opbouw van de technische leesvaardigheid vindt plaats via de volgende fasen: van correct naar vlot naar vloeiend lezen.\ - Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen. - Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden Woord eindigend op qat K en S zijn inderdaad goed, De twee los van elkaar kunnen ook een hoop woorden vormen, woord eindigend op qat. Dennis zegt:. Twee letter woorden - Drie letter woorden - Vier letter woorden - Vijf letter woorden - Zes letter woorden - Zeven letter woorden. Als een woord eindigt op een ie-klank schrijf je meestal een ie. De maanden van het jaar schrijf je altijd met een i . Woorden uit het Grieks bevatten vaak een y, zoals in het woord g y m. Dit betekent niet dat de ie-klanken in het woord ook een y zijn, in dit geval is het een ie. Hiervoor zijn helaas geen regels, dit moet je gewoon weten Je moet iemand zijn, niet iets kennis krijgen van iets knap in iets met iemand ruzie hebben (maken) zijn gedachten bepalen op iets 82 woorden, Rijmscore 3/3 . iets beats biets beach breakbeats palmbeach boom beach dancebeats verdiets fiets omafiets Wat rijmt er op eindigend-op-iets? Zie ook `woorden die eindigen op` op woorden.org

Video: 338 woorden die eindigen op HEBBEN - Van Dale Rijmwoordenboe

Kleuren op code taal groep 5/6. € 3.75. Moet het woord nou met één a of twee? Wat zijn die spellingsregels moeilijk! Oefen ze met dit leuke pakket voor groep 5/6. Eén pakket met in totaal 16 bladen voor kleuren op code taal groep 5/6 in verschillende thema's. Met de woorden zoeken, de juiste klank vinden en de spellingsregels Hoor je een -t- aan het eind van een woord, maak het woord dan langer om te weten of je een d of een t moet schrijven. In groep 4 komen ook de woorden met ei/ij en au/ou aan de orde. Echte regels zijn hier niet voor, maar toch zijn er wel wat overeenkomsten in deze woorden die houvast kunnen geven Woorden die eindigen op d of t. Leerlingen vullen de eindletter (d of t) aan in de woorden. Nadien schrijven ze het woord nog eens volledig over Alle woorden die eindigen op V. Hieronder vind je een lijst met alle woorden die eindigen op de letter V. Tussen haakjes staat de scrabble score (wordfeud score) van het woord vermeld. Vind hier alle Scrabble woorden die eindigen op een V. Ook te gebruiken voor Wordfeud woorden die eindigend op V. abonnee-tv

351 woorden eindigen op kast - Encycl

In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op obe t/m oor vind je het eerste deel van rijmwoorden eindigend op lettergrepen met een o. Rijmwoorden vinden . Als je bijvoorbeeld een woord zoekt dat rijmt op anekdote , dan kijk je bij de uitgang -ote(n) en de desbetreffende rijmwoorden -zoals b.v. muzieknoten - in dit geval de 7e (laatste) kolom van de 3e tabel Engelse woorden waarin een Y voorkomt. Voor het spelen van de Engelse varianten van bijvoorbeeld Scrabble of Wordfeud, kan het handig zijn om te weten welke woorden je kunt gebruiken. Een overzicht van Engelse woorden met een Y vind je hieronder. Voor deze lijst zijn er veel meer woorden dan bij de Nederlandse lijst. Een y van engelse woorden In het Frans kan een woord eindigen op -é (café) of op -ée (matinée). In het Nederlands vervalt het accent aigu op de ee. café comité matinee puree assemblee → accenttekens, 4.1, 4.

465 woorden die eindigen op GOED - Van Dale Rijmwoordenboe

Woorden eindigend op ut 2071 woorden die eindigen op UT - Van Dale Rijmwoordenboe . Op onze informatiepagina's lees je waar je in deze periode op moet letten. 12-jul-2016 - Deze pin is ontdekt door mermaid queen. je eigen pins op Pinterest zoeken naar woorden: beginnend met :. Oefen met dit werkblad woorden die eindigen op -t of -d te schrijven in het meervoud. Je hoort een t, maar je schrijft een -t of -d. Als je het woord langer maakt, hoor je of je een -t of een -d in het meervoud moet schrijven. Tip: woorden met een -d kun je altijd langer maken, veel woorden met een -t kun je niet langer maken Je kunt de woorden die rijmen op - eel vinden in de 3e overzichtstabel, in de 1e en de 2e kolom. In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden E- eindigend op elen t/m ezen vind je het tweede deel van woorden met lettergrepen e, die rijmen. Ctrl en F - Snel Rijmwoorden vinden

Woorden eindigend op y wordfeud. Geplaatst op: 20.02.2021. U ubique , ubiquist , ubiquitair , ubiquiteit , ubiquitist , usquam terrarum , usque ad , utraquist. Gemener zijn sites met hulp, maar die ga [Lies on 03 mrt at pm. Vele goed nederlandse woorden zijn weer niet toegelaten. Niet ruilen Tijdens het spel moet je overigens niet ruilen Wat rijmt er op woord-eindigend-op-q? Zie ook `woorden die eindigen op` op woorden.org. Recente rijmers Tussen haakjes staat het aantal uitdrukkingen en rijmwoorden. woorden-eindigen-ost (0/229) woord-eindigend-op-q (11/67) ondertbroek (0/900) frans-rijmen-plezier (40/869) kneedfum (0/100 Dit materiaal kan slechts twee keer per jaar per object ter inzage gegeven worden en moet rustig geacclimatiseerd worden. Een aanvraag, o. v.v. het inventarisnummer(s) moet daarom tenminste 7 dagen van te voren te worden ingediend. term als heel woord *term: Woord eindigend op term.

70 woorden die eindigen op ZON - Van Dale Rijmwoordenboe

 1. Rijmwoordenlijst - Overzicht Rijmwoorden eindigend op -a t/m woorden eindigend op -ak Rijmwoorden Chronologisch A - Ak. Hieronder vind je rijmwoorden gerangschikt in alfabetische volgorde. Boven de kolommen staan telkens de lettergrepen met een a aangegeven, waarmee de woorden eindigen. Van dra (de 1e tabel) tot en met uitzak (de laatste tabel)
 2. Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden I - eindigend op ib t/m ijkt Het schrijven van een goedlopende rijm, een spitsvondig sinterklaas-gedicht of een klinkend rijmdicht voor een speciale gelegenheid is niet iedereen gegeven. Wil je een gedicht maken met woorden die op elkaar rijmen, dan vind je hier 1000-en woorden met de i / ie eindletter-grepen
 3. Categorie: Kamerplanten en bloemen Onkruid soorten Hieronder vindt u alle soorten onkruid die ons land kent. Een enorm groot overzicht maar netjes op alfabetische volgorde en met omschrijving. Veel succes met het herkennen en bestrijden van deze vaak hardnekkige planten. Distels en Melkdistels (Compositae) Akkerdistel Cirsium arvense, de AKKERDISTEL
 4. Woorden eindigend op ~nk, ~nkt Mmkmm-woorden Mmmkm- of mkmmm-woorden Woorden eindigend op ~aai, ~ooi, ~oei Woorden eindigend op ~eeuw, ~ieuw, ~uw Woorden eindigend op ~ch, ~cht Eenlettergrepige woorden eindigend op een open lettergreep Woorden met be~, ge~, ver~ Tweelettergrepige samenstellingen zonder leesmoeilijkheden Woorden eindigend op ~je.
 5. Meervoudsregels. Woorden met een meervoud op -en. De meeste woorden krijgen in het Nederlands een uigang op -en. Er zijn drie regels waar rekening mee gehouden moet worden. De lengte van klinkers moet het zelfde blijven, zowel in het enkelvoud, als in het meervoud. Vb.: rok - rokken. Geen dubbele open klinkers

Dat geldt ook voor woorden die zijn samengesteld met zo'n eenlettergrepig woord: minibarretje, hangsnorretje, filmsterretje, enz. Het type bezempje, filmpje, wormpje Als een woord eindigt op een m met daaraan voorafgaand een lange klank of sjwa, of als een woord eindigt op -lm of -rm, wordt -pje toegevoegd Bijvoorbeeld woorden die eindigen met een E of woorden die beginnen met een S. Daarnaast kan je ook invoeren hoe lang de woorden moeten zijn. Zo weet je precies welke woorden geschikt zijn om neer te leggen tijdens het spelen van Wordfeud of Scrabble. Wordfeud woorden zijn namelijk ook geen probleem voor deze handige woorden generator Woorden op-erd en-aard krijgen achteraan een d. bangerd lieverd rijkaard dikkerd gierigaard valsaard engerd grijsaard sufferd lelijkerd gulzigheid viezerd leukerd luiaard stommerd Categorie 24a: c als s In deze woorden hoor je een s, maar schrijf je een c

woorden met C (2021 update) - handige lijstjes voor

Het meervoud van woorden die eindigen op 'ie' Woorden die op ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op ies, iën of ieën.. Veel mensen raken in de war met die iën en ieën.Toch is er een simpele regel voor: - meestal komt er ën aan het enkelvoud vast, - maar als de laatste lettergreep geen klemtoon heeft, komt er alleen een n bij en komen de puntjes op de e die er al stond Woorden zoeken | Woordenraden.nl. Vul de letters in waarmee je een woord wil genereren en klik op Zoeken om te zoeken naar woorden. Optioneel kun je ook de woordlengte (het aantal letters in het woord) invullen. Dan wordt er alleen gezocht naar woorden van die lengte. Wil je heel gericht zoeken naar woorden Woorden in het meervoud krijgen altijd de. Bijvoorbeeld: De fietsen, de terrassen, de meisjes. Daarnaast zijn er nog een aantal regels welke vaak kloppen (met uitzonderingen!): Woorden eindigend met isme, ment, sel en um eindigen meestal op het. Bijvoorbeeld: Het toerisme, het isolement, het stelsel, het referendum

Synoniemen van eindigen; ander woord voor eindigen

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2021 om 14:04. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Het woord sim (ja) kan worden gebruikt om bevestigend te antwoorden, maar, als het op zichzelf gebruikt wordt, kan het soms onnatuurlijk of onbeleefd overkomen. In Braziliaans en Europees Portugees, kan sim na het werkwoord worden gebruikt voor nadruk. In Europees Portugees kan daarnaast ook het werkwoord worden herhaald voor extra nadruk

 1. Alle woorden die eindigen op B: hier is het een kwestie van weten: slab - slabbetje, club - clubje, kwab - kwabbetje. Ik heb hier geen regel uit weten te vissen. Gelukkig zijn er niet heel veel woorden die op een b eindigen in het Nederlands :) Eindigend op een M: woorden met een dubbele klinker voor de m kr
 2. woorden/zinnen: woorden eindigend op ~nk, ~nkt bank pinknk voinkt dank vink bonk denkt mank zink nk droschenkt plank drink blonk bonkt stank flink klonkt nk zwe drank klink schonk klinkt • Denk je dat Niels erbij kan zijn? • Flink dat je niet huilt. • Zit jij op de bank? • Hij zaagt een stuk van de plank af. • De ring van goud blinkt.
 3. 4.4 Woorden van twee klankgroepen eindigend op -d (lie-verd, zi-ttend) 4.5 Woorden van twee klankgroepen met / -heid / (schoon-heid, hoog-heid) 4.6 Woorden van twee klankgroepen met -ing achteraan (hou-ding, leer-ling) 4.7 Woorden van twee klankgroepen beginnend met 's ('s morgens, 's werelds) 4.8 Woorden van twee klankgroepen.
 4. De voc. sing. van woorden uit de tweede declinatie eindigend op -ius, eindigt bij bijvoorbeeld eigennamen (Vergilius) en het woord filius op -i; Vergili, fili. Bij enkele woorden uit de tweede declinatie treft men nog de oorspronkelijke vervoeging van de gen. plur. aan op -um, zoals deum, socium, liberum en virum
 5. g in het Nederlands. Taal. Vervolgvraag van PAvdK over woorden eindigend op -fyl. Kern van het antwoord: We kunnen aan de discussies die op Wikipedia zijn gevoerd, het volgende toevoegen: De hoofdregel van de Nederlandse spelling is de uitspraak
Voor Onderwijs | Charlotte Visch

Woorden eindigend op ~d of ~t II (uitdagend

 1. De betekenis van eindigend vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van eindigend gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 2. Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo. MKM (teen, boom), KM (aap) en MK (mee). nieuwe woorden woorden eindigend op eer en oor alle woorden tot nu toe. VLL kern 3: doos - doek - zee - ijs - haar. Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h
 3. Woorden eindigend op een lange klank a Ik kan woorden met ~ee zoals 'slee' spellen. b Ik kan woorden met ~a, ~o en ~u zoals 'sla' spellen. ~d & ~b a Ik kan woorden met ~d die klinkt als /t/ zoals 'wind' spellen. b Ik kan eenvoudige woorden met ~d en ~t van elkaar onderscheiden en spellen
 4. Deze woorden zijn lastig omdat ze op 2 manieren uitgesproken kunnen worden. Spreek je de -a- van applaus uit als een -aa- dan verwacht je geen dubbele p. Dat geldt ook voor de -a- in agressie. Ook een woord als 'onmiddellijk' is lastig, want het klopt niet met de regel dan na een stomme -e- nooit een dubbele medeklinker volgt (onmiddellijk)
 5. De regel is dat de apostrof wordt gebruikt wanneer woorden eindigend op -y met daarvoor een medeklinker verkleind worden, bijvoorbeeld: 'pony'tje' en 'hobby'tje'. De vierde manier is bij het afleiden van cijfer- en letterwoorden. De regel houdt in dat de apostrof gebruikt wordt bij woorden die bestaan uit letters, cijfers of een.
 6. woorden beginnend met sch-: schep woorden eindigend op open lettergreep: ja, zo, nu woorden eindigend op -b of -d of -uw: web, rood, duw woorden eindigend op -eer of -oor: meer, boor woorden met tweetekenklanken (oe, ui, eu enz.) Box 3: om zelf te lezen op AVI M
 7. De raketaanpak bevat voor kern 1 woorden met de volgende letters: i m r v s aa p e n k o de woorden (raket) VLL kern 2. Woorden met de letters i m r v s aa p e t ee n b oo. MKM (teen, boom), KM (aap) en MK (mee). nieuwe woorden woorden eindigend op eer en oor alle woorden tot nu to

Woorden eindigend op Y - 2021 updat

Eenlettergrepige woorden eindigend op -eeuw, -ieuw, -uw. Mkmmmm-woorden (herfst, ergst, kortst) Tweelettergrepige woorden met open eerste lettergreep. Kern : Afsluiting! Herhaling en terugblik van de geleerde woorden. Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen Uitgelicht - Advocaat, Lawyer Er is een woord dat naast algemeen gebruik ook een nader verschil kent. Het gaat hier om het woord advocaat. Lawyer is de algemene term voor advocaat (rechtskundige). Deze term kan in zowel Amerikaans-Engels als Brits-Engels zonder problemen of verwarring worden toegepast voor beide landen en andere Engelstalige landen

Woorden eindigend op ~d of ~t I (eenvoudig

teit - woorden. kwali teit. majes teit. activi teit. sportivi teit. Vaste stukjes. heid of teit zijn vaste stukjes. Woorden eindigen vaak op vaste stukjes. Je schrijft ze altijd hetzelfde Op onze website, woordenraden.nl kun je de letters die op je bord staan invullen. Hieruit volgt een lijst van alle mogelijke woorden die je daarmee kan maken, super handig dus als je het allemaal even niet meer zo helder ziet. Woorden maken is zo makkelijk nog niet, probeer maar eens een nieuw woord te verzinnen. Precies, dit lukt bijna niet 4 december 2020. Juf Kimberly Een reactie plaatsen. Iedere ochtend start ik met een 5 woorden dictee. Op school werken wij met de methode Spelling op Maat. Maar soms koos ik zelf woorden uit. Om toch rekening te houden met de CITO-categorieën heb ik woorden gezocht die bij de categorieën van CITO horen Spelling woorden die eindigen op -a, -o, -u, -ee Schoolflip. 5 letter woorden engels. volg ons op Faceboo 13.2 Woorden die eindigen op een lange klinker De s wordt aan het woord vast geschreven als het eindigt op een toonloze /ə/, op een klinker met een accentteken, of op een klinker die met twee letters of meer wordt geschreven. lente - lentes. café - cafés. bureau - bureaus Woorden die. Meezeilen op de Oostzee in Denemarken. Niet op een grote cruise, maar op een snel en comfortabel zeiljacht. We zeilen vanuit het Flensburger Fjord richting Als en Funnen op de Kleine Belt. Wil je weten waarheen we zeilen, hoe lang, wanneer en met wie? Bekijk hier *** meezeilen Oostzee **

woorden met X [2021 update] - Wordfeud overzich

Spelwerk Op Maat - Net als-woorden 7 4. Een getypt woord komt weer op een kaartje bovenin het scherm te staan. De leerling kan een nieuw kaartje uitzoeken, of het eerder gemaakte kaartje nog eens aanklikken. Op die manier kan de leerling een geconstateerde fout zelf nog even verbeteren Woorden eindigend op een klinker (behalve y of u) krijgen de uitgang '-tje'. Vaak wordt hierbij de klinker verdubbeld als dat voor de uitspraak nodig is, zoals in 'decolleteetje'. Woorden die eindigen op 'in' krijgen in het verkleinwoord de uitgang 'netje', zoals in 'koninginnetje' Omdat er voor die y geen andere klinker staat, wordt ys uitgesproken met een korte i, dus als 'is' en niet als 'ies' Bij baby's en story's moet de lange klank 'ie' blijven bestaan. Daarom wordt bij deze woorden net als bij opa's en auto's een apostrof gebruikt. Dat is dan wel zo consequent. Er staat ook een apostrof ( ' ) voor de s als het. 5 letter woorden eindigend op E. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities.De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Begint met E Eindigt op E Bevat een E; ebbe ebde echo echt ecru eddy edel eden edik eega eelt eend eens eert eest eeuw egde egel. Woorden eindigend op C 5 letters. Vijf letter woorden die eindigen op C.Deze lijst bevat alle Nederlandse vijfletterwoorden die eindigen op C. Vijf letter Scrabble woorden eindigend op C. Vijf letter Wordfeudwoorden eindigend op C Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities

Feesthoedje vouwen en versierenUniek telefoonhoesje: ontwerp hem zelf met Krizzle - Like

Wat rijmt er op woorden-eindigend-op - Mijnwoordenboe

In het Antwerps worden vele woorden eindigend op ~aden, vervormd tot ~aaien. zie ook ww. graaien (raden), baaien (baden), laaien (laden), afraaien (afraden), maar ook bv. draaien (draden) als mv. van draad. (graag commentaar en aanvullingen op deze grammatica) Ik zal niet verraaien waar ge de sleutel verstopt hebt Woorden habitu stamgast hausse opleving, engelse woorden eindigend met een q, te zelfverzekerd hommage eerbetoon honneur hoge speelkaart bridgeterm horloge meegedragen klokje het Franse woord betekent: klok hors-d'oeuvre voorgerecht humeur bui, is er altijd nog tijd genoeg om die dingen aan te leren zodra de situatie zich voordoet, deze kan u helpen in het contact met de juiste instanties en. Woorden op -ET die in het vrouwelijk -ette krijgen (dubbele -t) (behalve bij préfet, préfète, sous-préfet, sous-préfète). Sommige woorden op -EN kunnen op -ENNE eindigen (dubbele -n): - Un chien une chienne. Woorden op -F kunnen op -VE eindigen: - Veuf veuve. Neuf neuv

Woorden eindigen met ver - 1466 woorden eindigen op verEngelse Grammatica Regels voor Mensen die Engels Willen Lerenpaard op wielen - YouTubeEnergetische anatomie ( aura/ chakra's/ meridianen) / Tips
 • Snelcement Karwei.
 • IPhone battery capacity.
 • T shirt jurk Only.
 • WPC rabatdelen.
 • Nissan peugeot.
 • Moulin Blues 2019.
 • Wurlitzer 2100 waarde.
 • Klantenservice Amazon Spanje.
 • Oosteinde Aalsmeer.
 • Onweer vandaag.
 • Fox Sports 1 live stream Free.
 • Nightwish youtube noise.
 • Ideale BMI voor vrouwen.
 • Plex installeren op Samsung TV.
 • Kind bloed uit mond tijdens slapen.
 • Kromme rug kind.
 • Pandora ketting Bijenkorf.
 • AUX kabel Tulp.
 • Bureau op maat.
 • Samael betekenis.
 • Dodge Caliber 1.8 SXT.
 • Carpaal tunnel syndroom herstel.
 • Hotel Binnenhof Knokke.
 • Pampertrein maken.
 • Hits 2009 2010.
 • Paardebloem pluis.
 • Raambeveiliging Hubo.
 • Beeld Facebook verkleinen op tablet.
 • Fietsenmaker Eindhoven Strijp.
 • George Russell vriendin.
 • Oliva Spanje.
 • Vasculaire dementie CAA.
 • Laan van spartaan amsterdam postcode.
 • Gel medium Amsterdam.
 • Pro BNP kat.
 • Pizza afhalen De Koog Texel.
 • Ford Fiesta ST2 problemen.
 • Deuteronomium 6 14.
 • Veilige modus inschakelen.
 • Greetz boeken.
 • Luisterboeken abonnement.