Home

Onwaarschijnlijk synoniem

Nederlandse synoniemen van onwaarschijnlijk, ander woord voor onwaarschijnlijk fabelachtig, fantastisch, ongelooflijk, onwaarschijnlijk, verbazingwekkend onwaarschijnlijk (bn): onbestaanbaar, ongelooflijk, onvoorstelbaar, stug, vreemd heidens (bn): enorm, moeilijk, ongelooflijk, slecht, verschrikkelijk kras (bn): flink, gezond, ongelooflijk, opvallend, sterk, vitaal wonder (bn): miraculeus, ongelooflijk, wonderbaarlijk verbluffend (bn)

Synoniem van onwaarschijnlijk. ongeloofwaardig; Synoniem van 'n ander trefwoord. betwijfelbaar; onfatsoenlij Betwijfelbaar = 1) Aan te vechten 2) Kwestieus 3) onwaarschijnlijk. Onvoorstelbaar = 1) Fabelachtig 2) Gigantisch 3) Ondenkbaar 4) onwaarschijnlijk 5) Verbazend 6) Waanzinnig. bewuste schuld = strafrecht: schuldvorm waarbij het (primair) niet gewilde gevolg op lichtvaardige wijze onwaarschijnlijk wordt geacht. (N.. Synoniemen van onwaarschijnlijk; onwaarschijnlijker; onwaarschijnlijkere; onwaarschijnlijkst; Onwaarschijnlijkheid; onwaarschijnlijke; Lukraak woor 11 puzzelwoorden gevonden voor `Onwaarschijnlijk`. 6 letters. VREEMD. 8 letters. FABULEUS. 10 letters. IMPROBABEL als synoniem van een ander trefwoord: ongelooflijk (bn): onaannemelijk, onvoorstelbaar, onwaarschijnlijk apocrief (bn): onaannemelijk, ongeloofwaardi

Nederlandse synoniemen van onwaarschijnlijk, ander woord

 1. Waarschijnlijk. 1) Aannemelijk 2) Acceptabel 3) Apparent 4) Betrouwbaar 5) Blijkbaar 6) Denkelijk 7) Geheid 8) Geloofwaardig 9) Misschien 10) Mogelijk 11) Ogenschijn 12) Plausibel 13) Probabel 14) Stochastisch 15) Vermoedelijk 16) Vertrouwd 17) Verwacht 18) Wel 19) Zeker
 2. als synoniem van een ander trefwoord: aannemelijk (bn): aanvaardbaar, acceptabel, begrijpelijk, bespreekbaar, bevattelijk, billijk, geldig, geloofwaardig, overtuigend, plausibel, redelijk, schappelijk, valabel, waarschijnlijk plausibel (bn): aannemelijk, geloofwaardig, waarschijnlijk vast (bw): gewis, ongetwijfeld, stellig, waarschijnlijk, zeke
 3. een onwaarschijnlijk plot Synoniemen: wonderbaarlijk , miraculeus , ongelofelijk , ongelofeloos , ongelooflijk , wonder , wonderbaar , wonderlijk , kra
 4. achten op. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: achten op (ww): aandacht hebben voor, acht slaan op, bewaken, in aanmerking nemen, letten op, oog hebben voor. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. woordverbanden van 'achten op' grafisch weergegeven. zie ook
 5. Synoniem van waarschijnlijk. vermoedelijk. Synoniem van 'n ander trefwoord. aannemelijk. denkelijk. plausibel. vermoedelijk. waar. Alles over waarschijnlijk
 6. Onwaarschijnlijk. Fabuleus, stug. Bron: http://www.complete-encyclopedie.nl/Woordenboek/Synoniemen O/Synoniemen O Pag. 5/Onwaarschijnlijk/. 2 -1
 7. 1) Fabelachtig 2) Fabuleus 3) Fantastisch 4) Heidens 5) Incroyabel 6) Niet te begrijpen 7) Niet te geloven 8) Onaannemelijk 9) Onbestaanbaar 10) Ontstellend 11) Onwaarschijnlijk 12) Verbijsterend 13) Verbluffend 14) Waanzinnig. Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Ongelooflijk/1

Antoniemen van onwaarschijnlijk. waarschijnlijk. A [ɔnwarˈsxɛinlək] waarvan de kans dat het gebeurt erg klein is - improbable, unlikely hoogst onwaarschijnlijk - highly unlikely In het onwaarschijnlijke geval dat de deur op slot is, kun je de sleutel vinden onder de mat [ ɔ nw a rˈs x ɛi nl ə k] waarvan de kans dat het gebeurt erg klein is - invraisemblable, improbable hoogst onwaarschijnlijk - très invraisemblable In het onwaarschijnlijke geval dat de deur op slot is, kun je de sleutel vinden onder de mat Synoniem van onfatsoenlijk. onbehoorlijkonbehoorlijk; onfatsoenlijkongeloofwaardig; onwaarschijnlijk; Synoniem van 'n ander trefwoord. aanstoot gevend; bij de beesten af; grof; honds; immoreel; losbandig; onbeschaafd; onbetamelijk; ongemanierd; slecht; zedeloo Onaanvaardbaar = 1) Niet aanvaardbaar 2) Non-acceptabel 3) onaannemelijk 4) Onacceptabel 5) Onverantwoord. Ongelofelijk = 1) Enorm 2) Fabuleus 3) Fantastisch 4) Niet te begrijpen 5) onaannemelijk 6) Zeer. onaannemelijk = onaannemelijk bijv.naamw.Uitspraak: [ɔna`nemələk] waarvan de kans dat het waar is erg klein is Voorbeelden: `Hij gaf een.

Onbegrijpelijk. 1) Duister 2) Geheimzinnig 3) Ingewikkeld 4) Mysterieus 5) Niet te begrijpen 6) Niet te vatten 7) Niet te verstaan 8) Onbevattelijk 9) Ondoorgrondelijk 10) Ondoorzichtig 11) Ondoorzienbaar 12) Onduidelijk 13) Ongrijpbaar 14) Onnaspeurbaar 15) Onverklaarbaar 16) Onverstaanbaar 17) Raadselachtig 18) Verward Synoniem van verhaal. vertelling; vertelsel; Synoniem van 'n ander trefwoord. bericht; betoog; exposé; fabel; feit; gerucht; geschiedenis; gewag; novelle; overzicht; relaas; vertellin 3 definities op Encyclo. •aannemelijk; iets dat vermoedelijk zo is. •een aanzienlijke kans bezittend. •aannemelijk, plausibel, vermoedelijk, geloofwaardig, acceptabel. zoals op grond van bepaalde aanwijzingen gedacht kan worden vb: waarschijnlijk heeft Piet het geld gestolen Synoniem: vermoedelijk Tegenstellingen: vast zeker gegarandeer..

Synoniemen van ongelooflijk; ander woord voor ongelooflijk

Synoniem van onwaarschijnlijk; ander woord voor

 1. it's unlikely 268. seems unlikely 119. it's highly unlikely 88. unlikely event. 82. extremely unlikely 57. Ordinary citizens are unlikely to organise themselves autonomously. Het is onwaarschijnlijk dat gewone burgers zich op autonome wijze organiseren. It is unlikely these two events are unrelated
 2. In RJ 274.107 wordt deze term (als vertaling van 'reasonable assurance') bij het verantwoorden van subsidie-opbrengsten gebruikt als een synoniem voor 'waarschijnlijk'. Maar het gebruik in RJ 292.120 (als vertaling van 'reasonably certain'), om de waarschijnlijkheid vast te stellen van de uitoefening van een koopoptie na afloop van een leasecontract, komt meer overeen met 'zeer.
 3. In de VS is liberal zelfs synoniem voor 'links'. Logo van de Britse Conservatieve Partij Dit maakt het erg onwaarschijnlijk dat het 'neoliberalisme' ooit alle liberalen in gelijke mate heeft aangesproken. Daarin onderscheidt het liberalisme zich niet van christen-democratie en sociaal-democratie
 4. Synoniem van onwaarschijnlijk: onbestaanbaar Synoniem van onwaarschijnlijk: vreemd; Advertenties rondom woord onwaarschijnlijk. Gerelateerde woorden Onwaarschijnlijkheid (1x
 5. De laatste drie zijn volgens etymologen onwaarschijnlijk. Het voornaamste bezwaar tegen deze verklaringen is dat de uitdrukking tamelijk jong is. Rijke stinkerd komt pas sinds het einde van de negentiende eeuw voor. Dat maakt een verband met heel oude gebruiken en gezegden onwaarschijnlijk: dan had ook rijke stinkerd immers veel ouder moeten zijn
 6. De mogelijke betekenis van hellinghaak, namelijk die van hellingijzer, maakt de term vanghaak als synoniem echter onwaarschijnlijk. ~ vangkamer: van visnetten geconstrueerde ruimte waarin de vis uiteindelijk gevangen raakt en met de vangkuil of het net van de kamer zelf opgevist wordt. Onderdeel van de haringkamer en haringkom. ~ vangkuil

Onwaarschijnlijk - 2 definities - Encycl

Zwangerschap: Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heef Petechien (synoniem: vlekjes) Nee, die heb ik niet gezien. Commentaar: De meeste koortsvlekjes , die niets met petechieen te maken hebben, treden op aan het eind van de koortsende periode. Vlekjes van rode hond en de mazelen komen niet meer voor dank zij door de vaccinatie. Bobbeltjes en jeuk wijzen op waterpokken. Petechieen jeuken niet. Bi Maar in de praktijk is dat heel onwaarschijnlijk, zegt Feltkamp. Naarmate je met minder virusdeeltjes begint, duurt dat proces van vermenigvuldiging en verdere infectie langer, zegt ze Betekenis en definitie. Wanneer we wollige communicatie moeten definiëren komen we tot wat gedragskenmerken. Wie wollig is qua taal en taalgebruik: Komt onduidelijk over en is indirect in de communicatie. Verdoezelt de boodschap. Bedekt de boodschap of ontkracht deze op tal van manieren. Komt niet tot de kern

(Eng) Synoniem: kans, probability (Eng) De kans op een gebeurtenis, P(X = x), wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Een waarde dicht bij 0 betekent dat de gebeurtenis onwaarschijnlijk is; een waarde dicht bij 1 betekent een hoge waarschijnlij situatie van de emplacementen onderling wordt vergeleken, lijkt dit onwaarschijnlijk. Sinds 1979 zijn spoorwegterreinen in het kader van een entomologisch en floristisch onder¬ zoek intensief door mij bezocht. Voor zover seizoen en weersgesteldheid het toelieten heb ik . Fig. 1. Waarnemingen van . Philanthus triangulum. op spoorwegterreinen in. Ik zou nooit een bron onthullen zelfs op straffe van marteling, wat ik overigens niet onwaarschijnlijk acht, met die sadistische kolonel daar. I would never reveal a source, even under penalty of torture, which, by the way, I don't put past that sadist of a colonel out there Het mooiste synoniem voor mama vond ik: liefde. Ik moet nog steeds wennen aan de liefde die ik voel voor mijn kinderen en die ik ook krijg van hen: zo onwaarschijnlijk veel, en zo onvoorwaardelijk het argument 'om vervolgers op een dwaalspoor te brengen' lijkt mij zeer onwaarschijnlijk aangezien de brief zeer duidelijk als christelijk bestempeld kan worden, en om een bepaalde persoon door het gebruik van het synoniem 'uitverkoren edele vrouw' aan te schrijven lijkt mij eveneens onnodig aangezien de brief 3 Johannes zeer duidelijk het om een geadresseerde betreft. deze brief werd in.

probleem 3 probleem bronnen: h5 letale longembolie, aortaperforatie, haarlemse doodslag, niet behandelde longinfectie, bloedvergiftiging, injecteren hiv-besme Pre Sales Consultant, F5 NETWORKS. Expert van Computable voor de topics Infrastructuur en Beheer. Digitale transformatie en cloud zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Thema's als snelheid en schaalbaarheid hebben van de cloud het beste antwoord gemaakt op de vraag hoe je de digitale. Materieel strafrecht probleem 3 probleem materieel strafrecht hr 12 september 1978, nj 1979, 60 (letale longembolie) hr 23 december 1980, nj 1981, 53 Hulppagina bewonerscategorie. Deze pagina wil helpen te bepalen tot welke bewonerscategorie een gezochte persoon behoorde. Eerst een opsomming van alle categoriën, dan de mogelijkheden om de categorie te bepalen via: - de plaats waar een burgerlijke stand-akte is opgemaakt. - een beroep dat in een akte of elders is vermeld

Hoi, Deze week heb ik met onze archi samen gezeten en toen we over de vloer isolatie begonnen, zei hij dat we het idee voor gespoten PUR toch eens zouden moeten herbekijken. PUR zou immers het nieuwe asbest zijn en Europa zou overwegen om pur te gaan verbieden. Hebben jullie ervaring met.. [Een tijdje geleden stuurde Marcel Hulspas me de PDF van zijn boek Mohammed en het ontstaan van de islam, dat op 1 juli zal verschijnen. Ik zal daar nog over bloggen, want het is een interessant boek dat uw aandacht verdient. Over de in het boek behandelde problematiek leest u hier meer. Bij het lezen Meer lezen over Weggepoetste informatie (1

Wat is de betekenis van onwaarschijnlijk - Ensi

to jilleba 23 november 2017 leerdoelen probleem materieel strafrecht wat is causaliteit? gevallen waarin de vraag van causaliteit zich voordoet bij materiël probleem blok b2 leerdoel wat is causaliteit? leerdoel wat zijn de verschillende theorieën? leerdoel toepassen op casus: welke theorie hoort bij welke rechte Zwangerschap: Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede:Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heef Een allergie tegen een van deze allergenen is daarmee onwaarschijnlijk. In geval van een positieve uitslag vindt er automatisch vervolgonderzoek plaats om kijken tegen welke stof, of welke groep stoffen u IgE antistoffen heeft aangemaakt. Zie doortesten allergie-onderzoek voor de bijkomende kosten Pagina 2 TS ZOB juli 2014, GYN 1 - 1 Aanleiding/definitie Aanleiding/definitie Bloedverlies in de vruchtbare levensfase De incidentie van overvloedig bloedverliesBloedverlies in de vruchtbare levensfaseis in de leeftijdsgroepen van 15 tot 24 jaar, 25 tot 44 jaar en 45 tot 64 jaar respectievelijk 3,5, 8,4 en 7,6 pe

'Victoria & Abdul' van Shrabani Basu - Historisch Nieuwsblad

Puzzelwoordenboek Onwaarschijnlij

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een dergelijk opvallend dier na ruim 30 jaar niet in deze streek waargenomen te zijn daar nu ineens op al deze plaatsen inheems zou zijn. 398), Neomysia vervalt als jonger synoniem van Sospita (p. 155) en ook Thea vervalt, als syno¬ niem van Psyllobora (p. 299). De soortsnamen veranderen niet Synoniem: β - Trace protein · BTP in secretie <0,7 mg/L à aanwezigheid van CSV in secretie onwaarschijnlijk · BTP in secretie ≥ 1,3 mg/L à aanwezigheid van CSV in secretie zeer waarschijnlijk · BTP in secretie tussen 0,7 en 1,3 mg/L: ratio (BTP secretie/BTP serum) bepalen. Voorgeschiedenis (synoniem: neurologisch verleden) Geen neurologische stoornissen in het verleden. Niet onder behandeling van specialist. Sociale omstandigheden De patiënt is gelukkig getrouwd en heeft 2 studerende kinderen. Hij werkt als ambtenaar op het gemeentehuis. Algemene malaise Ik voel me niet fijn, dokter. Ik heb zo'n hoofdpijn. Contextual translation of onwaarschijnlijk from Dutch into Slovenian. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory

Paladini bh met beugel verkrijgbaar in ivoor en nude. Paladini is niet zomaar lingerie...dit Italiaanse topmerk gebruikt enkel de mooiste kant...subtiele details en perfecte pasvormen zorgen voor een onwaarschijnlijk comfort.Paladini staat synoniem voor dagelijkse luxe Lewis Hamilton wil snel een nieuw contract bij Mercedes, gedoe zoals afgelopen jaar wil hij niet meer, dus hij wil snel duidelijkheid

Transclusion fungeert als draaischijf voor heftrucks, pallettrucks en stapelaars tussen fabrikanten uit Europa, Azië en Amerika aan de ene kant en dealerbedrijven, fleet-owners en groot afnemers in Nederland, België en Luxemburg aan de andere kant. Transclusion, een synoniem voor uitdagen, oriënteren, innoveren, vernieuwen, ontzorgen en. Woordenlijst Kar. 1> hellingwagen: rijdende constructie, waarop het schip, als het de helling op getrokken wordt, staat. Op de karren staan: een werfbeurt ondergaan. 2> een (grote) motor (vroeger ook stoommachine ). Gerelateerde termen: naaimachine, wagen, kruiwagen, handkar Dogecoin schiet weer omhoog na tweet van Elon Musk - mysterieuze 'walvis' die 28% van dogecoin bezit deed een 'meme-aankoop' van 420,69 coins. Elon Musk. De waarde van dogecoin schoot. Tips. Taalcombinaties met Nederlands hebben veel meer zinnen dan taalcombinaties met alleen niet-Nederlandse talen. Nederlands > Engels heeft bijvoorbeeld 5 miljoen zinnen, Spaans > Engels maar 30.000; Maak de zinnen die je intikt niet te lang. Met één of twee steekwoorden heb je meer kans op goede resultaten

Wordt dit de nieuwe BMW M1? - Autoblog

Zonder instructie en oefening is het onwaarschijnlijk dat ze essentiële overlevingsvaardigheden kunnen leren. Een recente natuurdocumentaire over cheeta's in een leeuwenland toonde een merkwaardig feit over het leven in het wild. Leeuwen doden cheeta-welpen. Ze eten ze niet op, ze doden ze gewoon - Synoniem: aandrangincontinentie. Urine incontinentie Ongewild verlies van urine. Hiervan zijn verschillende vormen. - Buikonderzoek: als er geen abnormale weerstanden of dempingen zijn, wordt een abdominale tumor of overloopblaas als oorzaak van de urine incontinentie onwaarschijnlijk AI - or artificial intelligence - plays an important role in many areas today. The influence on daily life is now quite strong, even if many people hardly notice it. Artificial intelligence comes into play when large amounts of data have to be analyzed. Take robo-advisors, for example, where AI is used to make investment [

Corydalis elata – WicoPlanten

Synoniemen van onaannemelijk; ander woord voor

Dit maakt het onwaarschijnlijk dat in bosschage wel een g-klank hoorbaar zou moeten zijn. Bosschage is een typisch dicteewoord. Anders dan in woorden als bos en vis, die tot 1947 als bosch en visch werden gespeld, is hierin de ch gehandhaafd. Dat is omdat het een leenwoord is uit het Frans: het is in de Middeleeuwen ontleend aan het Franse. kvk: 66929237 btw: nl8567.56.623.b01 iban: nl93 abna 0483 1544 3 Wie de hand in eigen boezem steekt, zoekt de schuld bij zichzelf: hij gaat bij zijn eigen geweten te rade of hem iets te verwijten valt (in plaats van direct naar anderen te wijzen).. Het Groot uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt over deze zegswijze: Met de boezem werd de holte of ruimte tussen de borst en het daaroverheen hangende kledingstuk aangeduid cetrimide/ chloorhexidine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Volgens de WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-richtlijn Desinfectie van huid en slijmvliezen (2013) op RIVM.nl is het advies om voor huiddesinfectie een desinfectans op basis van alcohol (60-90%) te gebruiken, met óf zonder toevoeging van 0,5% chloorhexidine of 1% jodium. De richtlijn beveelt voor desinfectie van.

De Klimaatcrisis. De klimaatverandering met als grootse gevolg de opwarming van de aarde is al flink op weg: het gaat zelfs sneller dan we allen denken. Door onze industriële revolutie hebben we onze planeet in anderhalve eeuw tijd met al 4 tot 6 graden Celcius opgewarmd - en dat maakt onze aarde op termijn onleefbaar Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het echt om dezelfde soort gaat. In 1999 benoemden daarom Robert Michael Sullivan en Lucas een nieuw geslacht op basis van een beter skelet, specimen NMMNH P-22298, uit de Orphan Mesa: Eucoelophysis, de ware Coelophysis en wezen daar een aantal van Copes fossielen aan toe

Waarschijnlijk - 6 definities - Encycl

Amphicoelias is een geslacht van plantenetende sauropode dinosauriërs, dat tijdens het Late Jura ( Tithonien - Kimmeridgien, ongeveer 150 miljoen jaar geleden) heeft geleefd in het gebied van het huidige Noord-Amerika . In het geslacht zijn in 1878 drie soorten benoemd: Amphicoelias altus, Amphicoelias latus en Amphicoelias fragillimus Scolosaurus cutleri is een geslacht van plantenetende ornithischische dinosauriërs, behorend tot de Ankylosauria, dat tijdens het late Krijt leefde in het gebied van het huidige Noord-Amerika.. De typesoort is Scolosaurus cutleri.Een tweede soort is Scolosaurus thronus.De wetenschappers zijn het niet eens over de geldigheid van deze soorten en over de vraag welke exemplaren er aan moeten. Anodontosaurus is een middelgrote ankylosauriër. Gregory S. Paul schatte in 2010 de lichaamslengte op vijf meter, het gewicht op twee ton. Arbour wist in 2013 enkele kenmerken vast te stellen waarin Anodontosaurus zich van verwanten onderscheidt. Geen van deze kenmerken is uniek, maar hun combinatie wel

Je kont tegen de krib gooien betekent 'dwars gaan liggen, tegenwerken', 'juist niet doen wat er van je gevraagd wordt', 'in de contramine zijn'.. Deze uitdrukking is ontstaan door de omgang met vee. Als vee tegendraads is en weigert te eten, duwt het niet zijn kop ín de krib (= de voederbak), maar keert het de krib juist zijn kont toe Zelfverzekerd overkomen. Als je een goede indruk wilt maken, kun je je maar beter goed voorbereiden. Daarom 7 toepasbare tips. Doe er je voordeel mee Dit zijn de 13 gevaarlijkste landen ter wereld - en Syrië staat niet op één. De belangrijke risicoconsultant Verisk Maplecroft heeft een lijst opgesteld van landen met het grootste risico op. Synoniem (taalkunde), een woord met (min of meer) dezelfde betekenis Synoniem (plantkunde), een naam die dezelfde taxonomische eenheid of groep aanduidt Synoniem (dierkunde), idem aan de term uit de plantkunde, maar dan in de dierkund Vertalingen van 'markant' in het gratis Duits-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen Synoniemen zijn woorden met vergelijkbare.

Synoniemen van waarschijnlijk; ander woord voor

Over ons Exceeding customer expectations by experience In 1998 werden de eerste stappen in het bedrijfsleven gezet en werd ik geconfronteerd met de vele (veranderende) vragen en eisen van opdrachtgevers, de toenemende risico's zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Bij de verschillende opdrachtgevers constateerde ik, dat incidenten verstrekkende. agnostische atheïst versus gnostische atheïst. Antwoord 1: Ik ben meer een gnostische atheïst vanwege de God van de hiaten. Het agnosticisme is van mening dat het onmogelijk is om absoluut te bewijzen dat er geen goden bestaan. Dit is overduidelijk waar, vooral wanneer mensen de doelpalen blijven bewegen voor de definitie van wat God vormt in ons land voorkomen, leek het mij onwaarschijnlijk, dat dit met M. maritimus niet het geval zou zijn, waarom ik trachtte, Engelsche exemplaren van deze soort te krijgen, ten einde die met onze vangsten te kunnen vergelijken. Gelukkig was REV. F. D. MORICE . zoo bereidwillig, mij o.a. een paartje van M. maritimus voor eenigen tijd af te staan De lijst met belanghebbenden is een hulpmiddel voor de projectmanager en een belangrijke input voor het projectcommunicatieplan. Op basis van de beoordeling van uw lijst kunt u een sterke communicatiestrategie plannen. En u hoeft de lijstdetails niet te delen buiten de projectsponsor

Gebakken aardappel met ei

Onwaarschijnlijk - betekenis en definitie Nederlands

Woordenlijst J. ongebruikelijk synoniem voor enkelwerksas . Vermoedelijk zo genoemd vanwege het jaagwiel ( jachtwiel ). ondernemer die jaagpaarden houdt, jaagknechts in dienst heeft en de nodige materialen op vaarraad houdt. in een jaagpad gelegen brug (meestal) bestemd om een zijkanaal, vaart of sloot te kunnen kruisen -> Ik voel me onwaarschijnlijk rijk met een vriend(in) zoals jij aan mijn zij.-> Wat ik zo mooi aan je vindt, is dat je in alles laat zien hoe belangrijk ik voor je ben. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de berichtjes die je stuurt met de vraag of ik veilig thuis ben gekomen

Deze verklaring is onwaarschijnlijk, omdat sint al voorkomt in het Oudnederlands, voor de wegval van intervocalische -d-. Mnl. siden(t) De woorden sedert en sinds zijn in de standaardtaal synoniem, maar sinds is het gewone woord, terwijl sedert tot een hoger stijlniveau behoort en in de spreektaal zelden voorkomt Onwaarschijnlijk is ook verwantschap met pgm. *kweþ-'onderlijf, buik', waaruit o.a. Oudnoords kviðr 'onderlijf, buik' en Gotisch qiþus 'baarmoeder'. Wrsch. is kut een substraatwoord, verwant met → kuit 1 en → kont. Ook onl. quintuc 'hondsvot' [8 e eeuw; LS] zou verwant kunnen zijn Nu ben je nog te bang om nee te zeggen en dan zou je na een beetje oefenen ineens zo'n antwoord geven. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dus in deze situatie zou een reële, gewenste C gewenst kunnen zijn: Ik zeg dat ik er even over moet nadenken. Voor de meer gewaagde zielen onder ons, zou een reële C gewenst kunnen zijn Het is niet onwaarschijnlijk dat deze versiering zijn oorsprong vindt in de 'ogen' die men vooral op vaartuigen uit de oudheid aantreft. [Zie Vaartips oculus/oculi.]. Het verhaal dat deze sterren aangeven dat het schip vrijgevaren is, is niet geheel juist. Deze decoratie kan in principe op elk schip voorkomen Het is zeer onwaarschijnlijk dat u tegen de grote websites kunt concurreren zoals bijvoorbeeld wikipedia. Wanneer er voor bepaalde keywords veel goed opgezette en grote websites als concurrenten zijn, kunt u er beter over nadenken om in uw marketingcampagne te kiezen voor een synoniem. Lees meer over de stap: internet marketing concurrentie QuantOn Cal®: Calprotectine monitoring voor de moderne praktijk. Wat is calprotectine? Calprotectine is een heterodimeer complex dat bestaat uit calcium-bindende eiwitten S100A8 (synoniem: MRP8) en S100A9 (synoniem: MRP14). Het uit deze onderdelen opgebouwde complex wordt daarom ook S100A8/A9 of MRP8/14 genoemd